KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 30 601 33 979 36 745 38 509 41 006 27 239 28 651 31 110 32 407 30 475 42 560 43 974 46 633 49 755 53 739 . . . . 50 212 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 26 524 28 165 30 390 32 475 33 236
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 347,8 389,9 406,1 428,2 420,6 302,8 318,1 322,8 339,3 333,7 460,8 471,7 479,0 477,2 498,6 . . . . 475,1 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 332,9 346,4 349,1 358,9 362,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,4 25,4 26,7 26,6 26,3 31,3 30,3 30,1 32,5 33,8 29,2 29,3 29,8 31,0 28,6 . . . . 30,0 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 34,3 34,7 35,3 35,8 36,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 78,0 75,8 76,9 72,8 72,4 75,7 75,7 75,4 78,2 78,9 77,2 76,8 78,3 79,3 75,6 . . . . 80,1 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,1 77,6 77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,62 0,73 0,73 0,71 0,64 0,48 0,48 0,49 0,48 0,51 0,68 0,72 0,74 0,69 0,59 . . . . 0,70 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,56 0,56 0,57 0,59 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 31,9 34,9 35,8 29,7 37,0 33,9 34,0 32,9 32,0 32,6 34,2 33,1 34,2 32,4 28,6 . . . . 34,5 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 35,0 35,6 35,2 34,0 33,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 39,4 36,4 38,6 41,6 42,1 45,6 47,1 31,1 47,8 49,9 39,3 38,4 23,9 39,6 27,7 . . . . 37,2 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 42,8 44,6 44,3 45,7 47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 17,0 12,7 10,7 13,3 12,5 16,3 12,5 12,3 12,5 10,4 21,3 16,3 15,3 15,9 24,1 . . . . 13,7 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,7 13,1 12,3 12,0 11,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3 89,1 91,2 81,5 94,2 97,7 98,3 99,1 98,1 96,8 . . . . 98,0 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,0 91,6 90,8 91,3 92,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 463 3 709 4 703 4 404 4 988 3 203 3 470 3 835 3 916 4 074 4 451 4 680 5 070 5 037 3 985 . . . . 5 690 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 041 3 186 3 571 3 778 3 979
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,30 0,65 0,72 0,26 0,26 0,35 0,44 0,43 0,46 0,55 0,52 0,70 0,72 0,61 0,27 . . . . 0,66 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,45 0,44 0,49 0,53 0,51
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,45 0,00 1,57 1,10 0,00 0,00 0,00 0,79 0,69 0,84 0,00 0,00 1,56 1,62 0,00 . . . . 1,48 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,92 0,87 0,95 0,94 0,85
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 3,9 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 5,1 5,2 5,3 5,6 5,7 6,0 6,6 8,3 . . . . 7,4 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,3 4,4 4,6 4,8 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,2 8,2 8,2 8,3 8,5 10,6 11,0 11,5 11,3 11,6 20,0 20,3 19,5 19,3 18,4 . . . . 19,2 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 11,3 11,8 11,7 11,9 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,0 11,0 11,0 11,4 11,9 9,1 9,4 9,8 10,9 10,0 12,9 13,4 13,5 13,2 17,3 . . . . 12,9 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 8,7 8,7 9,0 9,3 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 34,4 34,8 43,2 42,7 45,0 30,4 34,4 37,3 49,1 50,9 55,0 56,7 56,1 53,5 39,2 . . . . 56,4 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 34,8 38,5 41,0 43,0 48,5
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 106,1 96,8 94,1 110,0 115,0 93,2 90,5 91,1 93,1 92,3 93,1 94,5 91,9 118,9 69,7 . . . . 97,0 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 96,7 91,7 93,3 96,1 89,4

Kontakt