KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 33 979 36 745 38 509 41 006 46 706 28 651 31 110 32 407 30 474 33 895 43 974 46 633 49 755 53 739 61 567 . . . 50 212 56 450 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 28 165 30 390 32 475 33 235 37 105
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 389,9 406,1 428,2 420,6 437,9 318,1 322,9 339,3 333,6 335,8 471,7 478,5 477,2 498,6 507,7 . . . 475,1 482,8 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 346,4 349,1 358,9 362,2 365,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 25,4 26,7 26,6 26,3 25,5 30,3 30,1 32,5 33,8 35,9 29,3 29,8 31,0 28,3 30,9 . . . 30,0 32,9 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 34,7 35,3 35,8 36,1 38,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 75,8 76,9 72,8 72,4 75,7 75,7 75,4 78,2 78,9 79,4 76,8 78,3 79,3 75,6 72,6 . . . 80,1 80,7 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 77,2 77,1 77,6 77,5 77,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,73 0,73 0,71 0,64 0,66 0,48 0,49 0,48 0,51 0,50 0,72 0,74 0,69 0,59 0,59 . . . 0,70 0,72 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,56 0,57 0,59 0,57 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,9 35,8 29,7 37,0 37,9 34,0 32,9 32,0 32,6 32,0 33,1 34,2 32,4 28,6 29,4 . . . 34,5 32,1 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 35,6 35,2 34,0 33,1 32,6
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 36,4 38,6 41,6 42,1 37,0 47,1 31,1 47,8 49,9 50,2 38,4 23,9 39,6 27,7 26,1 . . . 37,2 37,2 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 44,6 44,3 45,7 47,9 48,0
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,7 10,7 13,3 12,5 12,3 12,5 12,3 12,5 10,4 9,7 16,3 15,3 15,9 24,1 26,8 . . . 13,7 14,8 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 13,1 12,3 12,0 11,8 11,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1 91,2 81,5 94,2 93,8 98,3 99,1 98,1 96,8 95,7 . . . 98,0 98,0 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 91,6 90,8 91,3 92,2 94,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 709 4 703 4 404 4 988 5 578 3 470 3 835 3 916 4 074 4 459 4 680 5 070 5 037 3 985 4 084 . . . 5 690 5 916 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 3 186 3 571 3 778 3 979 4 300
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,65 0,72 0,26 0,26 0,29 0,44 0,43 0,46 0,55 0,56 0,70 0,72 0,61 0,27 0,25 . . . 0,66 0,59 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,44 0,49 0,53 0,51 0,58
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 1,57 1,10 0,00 1,74 0,00 0,79 0,69 0,84 0,85 0,00 1,56 1,62 0,00 0,00 . . . 1,48 1,66 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,87 0,95 0,94 0,85 0,78
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,9 4,8 4,9 4,9 5,2 4,8 5,1 5,2 5,3 6,2 5,7 6,0 6,6 8,2 9,4 . . . 7,4 8,5 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 4,4 4,6 4,8 5,2 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,2 8,2 8,3 8,5 8,5 11,0 11,5 11,3 11,6 12,3 20,3 19,5 19,3 18,4 19,1 . . . 19,2 20,1 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 11,8 11,7 11,9 12,3 12,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,0 11,0 11,4 11,9 11,9 9,4 9,8 10,9 10,0 9,8 13,4 13,5 13,2 17,3 17,8 . . . 12,9 13,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 8,7 9,0 9,3 9,5 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 34,8 43,2 42,7 45,0 47,6 34,4 37,3 49,1 50,9 57,2 56,7 56,1 53,5 39,2 54,6 . . . 56,4 56,4 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 38,5 41,0 43,0 48,5 52,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 96,8 94,1 110,0 115,0 119,2 90,5 91,1 93,1 92,3 91,2 94,5 91,9 118,9 69,7 73,1 . . . 97,0 98,4 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 91,7 93,3 96,1 89,4 91,7
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt