KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,5 8,3 8,8 9,3 8,7 8,1 8,1 9,0 8,1 8,8 10,9 11,6 12,4 11,9 11,2 . . . 12,3 13,6 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 135 129 153 158 195 199 185 212 324 384 424 587 578 587 763 . . . 511 557 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 180 199 244 240 250
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,85 6,49 6,85 6,80 6,89 5,49 6,19 6,76 5,46 5,89 10,19 9,56 13,11 12,97 13,46 . . . 13,78 10,66 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 5,60 5,67 5,20 5,65 5,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 43 23 36 30 44 67 58 64 88 84 156 140 99 122 104 . . . 115 126 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 97 75 75 75 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 588 608 605 526 612 523 497 539 529 556 567 661 550 589 661 . . . 494 770 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 441 466 516 494 536
Herav utgifter til renhold (kr) kr 191 170 172 164 196 179 159 183 172 163 138 192 154 166 156 . . . 149 211 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 132 131 150 140 151
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 172 181 165 106 165 113 114 131 101 128 147 167 130 117 153 . . . 98 190 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 109 113 85 112
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt