KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,2 8,5 8,3 8,8 9,3 8,1 8,1 8,1 9,0 8,1 11,6 10,9 11,6 12,4 11,9 . . . . 12,3 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 146 135 129 153 158 212 199 185 212 324 398 424 587 578 587 . . . . 511 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 177 180 199 244 240
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,79 5,85 6,49 6,85 6,80 5,68 5,49 6,19 6,76 5,46 10,56 10,19 9,56 13,11 12,97 . . . . 13,78 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,79 5,60 5,67 5,20 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 53 43 23 36 30 72 67 58 64 88 158 156 140 99 122 . . . . 115 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 79 97 75 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 629 588 608 605 526 483 523 497 539 529 547 567 661 550 589 . . . . 494 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 415 441 466 516 494
Herav utgifter til renhold (kr) kr 195 191 170 172 164 153 179 159 183 172 126 138 192 154 166 . . . . 149 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 123 132 131 150 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 177 172 181 165 106 109 113 114 131 101 139 147 167 130 117 . . . . 98 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 99 101 109 113 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt