KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 589 1 717 1 950 2 471 2 656 1 213 1 382 1 267 1 306 1 409 1 966 2 441 3 082 2 969 2 955 . . . 3 303 3 560 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 335 1 440 1 519 1 513 1 692
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 455 1 575 1 773 2 177 2 347 1 037 1 069 982 1 023 1 124 1 689 2 159 2 530 2 602 2 602 . . . 2 767 2 972 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 1 098 1 180 1 252 1 267 1 420
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 134 142 177 294 309 176 313 285 283 284 277 282 552 366 353 . . . 536 587 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 237 260 267 246 271
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 423 1 584 1 815 2 133 2 253 928 1 045 971 913 1 020 1 683 1 994 2 399 2 252 2 360 . . . 2 515 2 845 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 957 1 023 1 076 1 074 1 198
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -7 15 44 162 116 -44 59 30 51 60 50 38 128 38 53 . . . 82 210 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 16 35 28 27 32
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 430 1 569 1 771 1 971 2 137 972 986 940 863 961 1 633 1 955 2 271 2 214 2 306 . . . 2 432 2 635 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 941 987 1 048 1 047 1 166
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,17 0,17 0,17 1,04 1,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,73 0,75 0,77 1,44 1,51
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,17 0,17 0,17 0,71 0,72 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,46 0,48 0,51 1,18 1,24
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 1 0 2 44 67 40 159 161 10 17 14 2 4 . . . .. .. 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 132 136 128 117 125
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 2 6 7 1 7 151 126 137 353 293 64 51 50 32 15 . . . .. .. 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 449 529 469 365 396

Kontakt