KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 823 1 589 1 717 1 950 2 471 1 153 1 213 1 382 1 267 1 306 2 138 1 966 2 441 3 082 2 969 . . . . 3 303 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 308 1 335 1 440 1 519 1 513
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 691 1 455 1 575 1 773 2 177 953 1 037 1 069 982 1 023 1 834 1 689 2 159 2 530 2 602 . . . . 2 767 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 080 1 098 1 180 1 252 1 267
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 132 134 142 177 294 200 176 313 285 283 305 277 282 552 366 . . . . 536 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 227 237 260 267 246
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 671 1 423 1 584 1 815 2 133 892 928 1 045 971 913 1 850 1 683 1 994 2 399 2 252 . . . . 2 515 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 943 957 1 023 1 076 1 074
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -20 -7 15 44 162 -14 -44 59 30 51 67 50 38 128 38 . . . . 82 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 21 16 35 28 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 691 1 430 1 569 1 771 1 971 905 972 986 940 862 1 783 1 633 1 955 2 271 2 214 . . . . 2 432 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 922 941 987 1 048 1 047
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,17 0,17 0,17 0,17 1,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,73 0,73 0,75 0,77 1,44
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,17 0,17 0,17 0,17 0,71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,47 0,46 0,48 0,51 1,18
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 0 2 1 0 49 44 67 40 159 12 10 17 14 2 . . . . .. 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 126 132 136 128 117
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 5 2 6 7 1 150 151 126 137 353 97 64 51 50 32 . . . . .. 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 675 449 529 469 365

Kontakt