KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 45 45 69 70 69 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 615 588 528 468 152 . . . . 418 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 5 895 6 130 6 126 5 908 5 848
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 13 19 20 20 21 21 21 25 20 35 33 30 31 42 . . . . 30 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 71 71 75 81 78 69 69 67 55 68 43 46 49 52 57 . . . . 42 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 195 2 890 7 224 1 465 863 1 363 1 222 2 510 1 583 1 256 2 492 3 045 3 325 1 672 911 . . . . 2 268 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 21 154 31 590 16 841 16 923 13 800 7 886 9 171 9 163 7 293 12 117 13 108 15 095 17 803 16 031 10 449 . . . . 20 010 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 9 319 11 400 10 429 10 862 11 948
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 73 35 23 28 28 25 24 14 24 34 34 27 14 18 . . . . 18 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 14 5 11 4 62 2 1 1 0 0 . . . . 1 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 59 42 48 55 44
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : 1,4 : 0,8 1,1 1,0 1,7 1,2 1,3 0,8 1,3 1,5 1,6 . . . . 0,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,4 14,3 12,4 12,6 13,1 14,9 11,9 10,3 15,3 10,7 12,5 9,5 8,7 9,9 4,4 . . . . 7,2 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 15,2 12,8 11,4 10,4 11,1

Kontakt