KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 45 69 70 69 67 1 508 1 378 1 276 5 404 5 381 588 528 468 152 148 . . . 418 402 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 130 6 126 5 908 5 848 5 626
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 19 20 20 19 21 21 25 20 20 33 30 31 42 41 . . . 30 29 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 23 23 22 22 21
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 71 75 81 78 81 69 67 55 68 68 46 49 52 57 57 . . . 42 50 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 54 60 60 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 890 7 224 1 465 863 640 1 222 2 510 1 583 1 256 958 3 045 3 325 1 672 911 101 . . . 2 268 2 438 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 525 2 036 2 504 1 687 1 507
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 31 590 16 841 16 923 13 800 19 731 9 171 9 163 7 293 12 117 13 852 15 095 17 803 16 031 10 449 11 790 . . . 20 010 27 629 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 11 400 10 429 10 862 11 948 13 175
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 73 35 23 28 24 25 24 14 24 23 34 27 14 18 24 . . . 18 27 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 28 29 17 19 18
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 5 11 4 62 65 1 1 0 0 0 . . . 1 2 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 42 48 55 44 41
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : 1,4 : 1,1 1,1 1,0 1,7 1,2 1,3 0,8 1,3 1,5 1,6 2,5 . . . 0,7 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,3 12,4 12,6 13,1 9,4 11,9 10,3 15,3 10,7 10,8 9,5 8,7 9,9 4,4 3,6 . . . 7,2 6,2 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 12,8 11,4 10,4 11,1 10,4

Kontakt