KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 563 25 417 7 277 7 013 7 251 7 068 7 180 7 567 9 448 7 859 9 650 16 233 13 049 8 405 10 568 . . . . 7 666 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 6 010 7 086 6 833 7 097 6 688
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,1 5,0 4,7 4,6 5,6 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,6 5,0 4,5 3,7 6,2 . . . . 4,0 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 5,7 5,5 4,2 4,5 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,3 5,4 5,1 3,4 5,6 . . . . 3,7 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,4 4,7 4,5 2,5 2,6 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 5,2 4,8 4,7 3,3 4,5 . . . . 3,0 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 38 716 32 329 33 885 56 755 82 940 51 865 54 010 58 396 56 243 61 017 47 092 57 649 64 911 75 302 111 800 . . . . 94 506 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 41 722 44 005 50 549 54 018 57 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 29 000 56 581 78 286 98 400 73 545 24 690 27 441 35 346 35 227 36 974 31 816 48 962 49 224 68 440 15 848 . . . . 52 529 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 27 984 32 641 32 055 32 082 31 019
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 601 308 1 191 000 148 000 372 167 355 000 349 630 325 817 359 051 404 201 437 206 459 855 641 709 442 048 387 722 404 333 . . . . 380 750 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 377 515 414 928 389 067 397 644 395 577
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,6 21,0 17,0 13,3 8,9 22,8 23,2 21,4 20,8 18,1 17,2 18,8 15,6 12,8 10,9 . . . . 10,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 58 91 93 73 78 78 79 81 88 88 77 76 90 73 88 . . . . 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt