KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 25 417 7 277 7 013 7 251 7 861 7 180 7 567 9 448 7 871 8 223 16 233 13 049 8 405 10 568 9 465 . . . 7 666 7 812 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 7 086 6 833 7 097 6 699 6 992
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,0 4,7 4,6 5,2 2,7 4,8 4,4 5,2 4,7 4,2 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 . . . 3,7 3,1 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0 3,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,7 5,5 4,2 4,5 2,8 5,2 5,1 5,4 4,9 4,5 5,4 5,1 3,4 5,6 4,4 . . . 3,7 3,2 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,4 4,1 4,0 4,0 3,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,7 4,5 2,5 2,6 .. 4,4 4,5 4,9 4,2 .. 4,8 4,7 3,2 4,5 .. . . . 2,9 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,1 4,1 4,1 3,9 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 32 329 33 885 56 755 82 940 101 721 54 010 58 396 56 243 58 854 66 710 57 649 64 911 75 302 111 800 99 460 . . . 94 506 111 895 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 44 005 50 549 54 018 55 090 64 471
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 56 581 78 286 98 400 73 545 83 333 27 663 35 526 35 381 37 711 41 758 49 341 49 224 69 837 15 848 51 652 . . . 53 140 43 232 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 32 761 32 219 32 156 31 733 35 846
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 1 191 000 148 000 372 167 355 000 341 667 328 434 364 084 408 014 453 387 449 472 641 709 446 340 398 800 404 333 317 429 . . . 380 750 357 200 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 418 134 393 523 404 229 413 503 396 996
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,0 17,0 13,3 8,9 7,4 23,2 21,4 20,8 18,1 17,4 18,8 15,6 12,8 10,9 9,1 . . . 10,0 7,9 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 20,8 19,1 19,5 20,3 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 91 93 73 78 82 79 81 88 88 86 76 90 73 88 82 . . . 88 83 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 77 80 80 87 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 23 681 6 791 6 524 6 772 7 303 6 648 7 016 8 682 7 297 7 632 14 979 12 051 7 770 9 733 8 667 . . . 7 110 7 239 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 519 6 287 6 517 6 154 6 431
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 2,2 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,3 . . . .. 2,7 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,3

Kontakt