KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,5 81,9 76,1 80,3 83,1 75,9 78,0 78,7 84,5 86,1 80,9 79,5 78,5 70,7 78,3 . . . 80,1 77,5 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 84,0 85,7 87,2 88,4 90,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,6 89,0 86,1 84,8 86,9 87,6 88,8 89,6 92,5 93,1 93,3 91,4 89,6 85,5 89,4 . . . 90,8 89,6 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 92,4 93,2 93,7 94,6 95,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,4 93,6 92,5 88,2 88,9 95,1 95,8 96,5 97,2 97,3 100,5 99,1 97,1 96,3 100,0 . . . 97,5 96,4 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,7 97,9 97,8 98,4 98,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 93,5 100,0 100,0 100,0 100,0 67,0 66,5 71,3 55,7 56,2 96,9 98,1 97,5 100,0 100,0 . . . 96,9 97,3 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 47,7 47,3 47,4 46,7 47,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,4 5,6 5,3 5,4 5,5 5,9 5,7 5,5 5,6 5,6 5,1 4,9 4,9 4,3 4,2 . . . 4,6 4,7 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent 27,5 30,3 36,5 35,4 41,8 38,0 39,2 39,1 43,4 44,2 35,1 35,8 39,7 39,9 37,9 . . . 40,1 39,3 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 37,5 39,4 39,5 40,8 42,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 3,5 : 5,3 : 3,9 3,8 4,1 5,1 3,6 3,7 2,8 2,6 3,7 7,6 3,9 . . . 2,2 3,1 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 4,5 4,8 4,7
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 0,0 .. .. .. .. 3,7 4,7 3,2 2,8 2,9 0,0 : : .. .. . . . : : 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,5 3,9 4,1 4,3 4,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 64,9 82,9 83,3 102,9 66,7 80,7 85,1 81,0 85,6 84,0 83,1 89,3 89,9 53,3 72,7 . . . 94,5 73,6 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 80,3 84,7 84,0 85,9 87,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr 80,0 80,1 94,1 86,9 97,0 68,9 77,0 80,5 75,6 83,1 81,5 88,6 99,1 99,4 105,8 . . . 99,6 109,1 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 70,6 75,7 78,8 77,6 85,3
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 66,2 64,0 76,9 70,1 79,3 56,7 63,9 66,5 61,6 67,6 69,3 74,9 84,1 86,0 92,2 . . . 83,0 89,3 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 56,7 60,6 63,5 61,8 67,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,9 9,7 10,3 9,7 9,3 13,3 13,8 13,1 13,6 13,8 9,3 9,4 10,1 6,6 6,8 . . . 10,0 10,7 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 14,0 13,8 13,7 13,7 13,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 172 232 191 608 213 006 212 663 233 313 137 861 154 171 170 098 166 415 178 735 180 420 196 516 215 699 214 870 225 585 . . . 225 802 248 157 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 148 793 159 536 169 554 173 599 184 038
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.