KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,0 3,3 2,1 1,2 3,7 4,2 2,7 1,4 2,6 4,1 3,8 1,6 2,9 3,3 2,7 1,0 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 4,0 5,3 4,9 2,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,9 2,3 1,4 0,9 2,2 2,4 1,8 1,3 1,7 2,4 2,0 1,0 1,6 2,1 1,7 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 2,1 2,7 2,3 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 36,6 37,8 43,5 42,8 24,2 24,5 24,1 23,5 18,4 20,9 21,2 21,6 21,4 24,3 25,9 26,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 28,4 29,1 30,0 29,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,7 31,6 32,7 46,5 35,0 42,5 44,3 49,9 44,3 50,6 51,9 55,1 21,4 26,4 29,1 31,8 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 35,2 38,1 40,6 40,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 105,3 109,8 123,2 132,5 103,6 105,6 109,9 114,7 108,3 111,3 114,1 120,2 84,3 87,8 93,1 98,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 105,3 106,1 105,8 107,8
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 45 462 47 967 48 433 50 655 47 026 49 315 50 737 52 283 48 134 50 236 51 409 53 000 49 448 51 953 53 530 55 089 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 48 906 51 788 53 430 54 843
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,9 10,2 12,2 10,3 9,4 11,0 12,7 12,9 6,0 7,9 9,1 10,1 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 12,5 14,6 17,1 17,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,1 15,9 26,7 21,4 17,2 19,1 18,1 18,1 16,0 20,2 18,8 16,3 12,6 13,3 13,7 16,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 15,9 18,1 17,5 18,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 17,2 8,0 6,8 15,5 14,0 25,1 24,9 22,3 26,0 27,6 23,9 23,4 24,3 18,9 13,5 20,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 19,1 23,4 27,4 26,2

Kontakt