KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,0 3,8 3,7 4,0 4,5 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,9 3,9 3,8 4,0 4,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,1 1,1 1,4 2,3 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 15 069 14 942 15 821 17 521 16 339 233 766 247 120 269 285 289 962 313 996 232 301 249 857 265 933 269 627 216 669 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 367 878 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 430 889 447 493 482 542 538 365 571 134
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 808 1 868 1 860 2 118 2 608 1 463 1 500 1 649 1 730 1 913 1 763 1 867 1 952 2 142 2 324 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 887 2 027 2 122 2 260 2 406 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 848 1 967 2 017 2 235 2 417
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 429 431 247 1 256 319 341 549 620 1 012 1 645 1 427 1 209 1 660 1 141 1 099 637 377 443 1 559 881 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 740 1 217 1 238 872 1 686
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 7,3 7,4 7,1 7,5 7,7 3,6 3,3 3,6 3,7 3,6 4,3 4,3 4,2 4,4 5,6 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,5 4,9 4,6 4,6 4,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 45,1 57,4 70,2 65,3 50,4 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 32,0 33,7 29,0 29,5 26,6 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 29,2 30,4 25,2 25,0 22,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 23,8 24,1 24,4 24,6 25,0 13,6 13,5 13,8 14,0 13,4 15,1 14,9 14,7 14,8 13,4 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 11,0 10,8 10,4 10,5 10,9 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 12,1 12,0 11,8 11,6 11,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 6 946 7 287 7 551 8 267 8 217 99 457 106 816 107 460 113 944 114 578 81 258 83 037 86 431 90 039 72 780 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 536 867 553 078 567 425 603 465 662 867 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 161 590 169 911 174 820 188 293 199 411
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt