KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 108 117 128 152 117 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,75 0,76 0,81 0,90 0,78 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,69 0,71 0,71 0,75 0,73 0,69 0,71 0,71 0,75 0,73
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,5 95,9 95,9 95,9 97,5 95,5 95,9 95,9 95,9 97,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 159 160 162 148 128 146 152 141 151 132 143 142 147 147 169 132 129 140 148 140 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 140 150 143 150 148 140 150 143 150 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 84 81 80 77 79 85 83 81 81 86 91 90 89 87 87 86 86 86 88 85 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 83 82 81 81 81 83 82 81 81 81
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 19 20 23 21 12 12 12 12 7 4 5 5 7 9 10 10 8 11 10 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 14 14 13 14 15 14 14 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 3 3 4 3 2 3 2 3 0 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 4 4 1 1 3 4 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 94 93 100 95 94 94 95 97 97 96 97 96 97 96 96 95 97 97 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 95 95 95 97 95 95 95 95 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 5 7 6 5 5 5 6 4 5 5 4 5 7 2 3 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3

Kontakt