KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 17 896 19 283 20 319 22 293 24 089 18 997 20 270 21 228 22 741 23 545 20 318 21 604 22 976 24 892 29 357 25 078 26 382 27 575 29 372 28 535 20 963 22 112 23 178 24 949 26 481 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 19 053 20 288 21 124 22 501 23 731 19 053 20 288 21 124 22 501 23 731
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 226,9 227,5 234,1 256,0 272,4 238,4 242,7 252,0 260,8 257,3 250,2 256,4 264,1 273,5 317,5 328,7 331,9 321,8 331,8 306,7 265,8 269,0 277,5 285,1 294,6 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 233,2 230,4 237,3 240,0 249,0 233,2 230,4 237,3 240,0 249,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,1 27,5 27,4 29,9 29,9 28,4 29,1 29,2 29,7 30,0 28,3 28,4 28,0 28,6 32,9 33,5 34,1 34,0 34,8 32,4 30,5 31,1 30,8 31,6 31,9 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 28,5 29,1 28,7 29,3 29,9 28,5 29,1 28,7 29,3 29,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 76,3 78,4 77,9 76,4 79,7 77,1 77,2 77,2 76,6 77,0 78,3 78,4 78,7 77,9 77,7 75,4 75,8 78,0 78,1 79,3 76,5 77,3 77,5 77,2 77,3 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 73,0 74,2 74,5 74,4 74,1 73,0 74,2 74,5 74,4 74,1
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,57 0,55 0,56 0,62 0,68 0,50 0,51 0,52 0,53 0,56 0,51 0,49 0,50 0,51 0,54 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,54 0,54 0,57 0,57 0,59 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,53 0,52 0,54 0,54 .. 0,53 0,52 0,54 0,54 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 26,6 27,7 24,9 25,1 23,2 32,0 31,7 31,3 30,1 27,8 32,3 33,2 33,0 31,8 32,7 34,5 34,5 33,9 32,8 31,4 31,9 31,2 29,2 29,5 28,1 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 30,3 30,2 28,6 27,4 .. 30,3 30,2 28,6 27,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 44,1 45,8 46,9 48,4 49,6 49,9 49,6 49,9 34,6 52,2 51,5 51,6 52,0 36,4 49,9 43,8 44,5 44,9 29,6 50,2 47,5 48,1 48,7 33,2 50,1 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 47,5 47,2 47,4 50,3 .. 47,5 47,2 47,4 50,3 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,3 14,8 14,8 14,9 12,6 11,3 12,7 11,1 10,7 10,6 10,1 13,9 9,4 9,3 9,9 12,3 16,1 11,5 11,1 10,0 12,3 11,6 11,7 11,3 11,1 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 12,9 12,6 12,1 11,7 11,5 12,9 12,6 12,1 11,7 11,5
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 82,4 83,6 87,0 87,0 86,4 83,8 86,2 84,8 85,6 88,8 84,9 84,5 90,9 92,2 91,3 79,9 80,9 86,1 86,6 89,5 86,6 87,7 89,4 89,3 90,3 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 85,4 85,9 89,8 90,7 91,6 85,4 85,9 89,8 90,7 91,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 479 3 803 3 894 4 333 4 741 3 255 3 520 3 636 3 890 3 986 3 497 3 653 3 892 4 200 4 187 3 024 3 254 3 369 3 613 4 024 3 186 3 328 3 483 3 788 3 889 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 088 3 284 3 468 3 705 3 783 3 088 3 284 3 468 3 705 3 783
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 2,2 4,6 11,5 1,2 1,3 2,8 2,1 2,1 2,4 1,6 0,4 1,0 1,3 0,4 0,1 1,9 2,5 2,4 2,2 4,5 4,6 4,6 4,5 3,6 3,5 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 6,2 6,0 5,9 5,7 5,2 6,2 6,0 5,9 5,7 5,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,58 0,51 0,81 0,64 0,95 0,51 0,50 0,55 0,58 0,58 0,49 0,38 0,62 0,58 0,54 0,43 0,34 0,45 0,49 0,52 0,63 0,68 0,59 0,64 0,63 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,49 0,52 0,54 0,57 0,55 0,49 0,52 0,54 0,57 0,55
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,68 0,00 0,00 0,00 0,75 0,68 0,00 0,00 0,00 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00 0,56 0,60 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,72 0,75 0,72 0,66 0,82 0,72 0,75 0,72 0,66 0,82
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 5,3 5,4 5,1 5,4 4,3 4,6 4,5 4,6 4,9 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 4,3 4,5 4,3 4,7 4,7 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,9 6,9 8,1 8,0 9,4 9,2 9,3 9,8 9,8 10,1 9,9 10,2 10,3 10,6 11,3 10,3 10,5 10,4 10,6 10,8 10,0 10,3 10,5 10,7 10,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 8,9 9,2 9,7 9,7 10,0 8,9 9,2 9,7 9,7 10,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,3 8,1 8,3 8,2 9,1 9,1 8,5 8,6 8,6 8,4 8,3 8,2 8,7 8,7 10,4 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 8,7 9,0 9,2 9,2 9,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 9,7 9,5 9,7 9,6 9,4 9,7 9,5 9,7 9,6 9,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,4 47,1 48,7 60,7 68,5 33,8 36,9 41,2 45,2 46,1 35,8 40,2 44,2 48,9 48,3 36,6 40,9 42,2 49,7 49,0 31,1 33,4 35,7 37,9 40,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 32,5 34,6 37,7 40,4 41,7 32,5 34,6 37,7 40,4 41,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 50,2 75,9 88,9 95,4 91,8 84,6 92,9 93,7 85,1 90,0 89,9 94,3 90,3 89,4 93,8 93,7 92,1 92,7 93,5 93,2 86,4 90,9 89,5 91,4 93,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 83,6 87,5 84,2 80,4 88,7 83,6 87,5 84,2 80,4 88,7
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt