KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 28,2 29,4 83,2 94,5 41,6 45,6 50,2 46,0 44,9 47,2 43,4 46,1 42,8 49,3 51,8 42,7 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 32,0 34,0 36,8 37,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 133,3 149,7 148,0 156,3 122,2 122,3 130,6 132,8 118,0 127,0 135,0 136,6 138,3 137,7 132,7 134,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 118,4 122,2 129,7 126,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,9 2,7 2,6 1,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 3,7 3,9 3,5 5,5 5,7 5,4 4,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,8 4,9 4,9 4,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,0 6,7 7,5 7,0 7,2 7,1 7,1 7,1 8,2 7,7 7,8 7,9 8,3 8,3 8,5 8,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 6,8 6,6 6,4 6,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 71,4 84,9 82,0 52,0 68,8 70,4 70,7 72,2 70,1 71,4 73,6 73,3 64,3 67,8 69,2 73,5 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 75,1 77,6 77,6 76,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 71,1 78,3 78,0 73,7 67,4 66,2 66,9 67,7 72,4 71,1 69,9 70,4 67,9 65,3 67,1 68,0 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 74,7 74,8 74,0 73,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 17,5 18,9 18,1 18,7 17,1 17,1 17,4 17,2 17,3 17,2 17,1 17,2 15,8 15,5 15,2 15,0 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 18,8 18,8 18,5 17,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,6 41,5 42,9 42,7 40,4 40,9 41,0 41,7 40,7 40,8 41,5 41,9 40,1 40,5 40,9 41,0 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 41,8 42,1 42,3 42,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,4 26,2 25,6 25,6 26,6 26,3 25,7 25,7 26,2 25,9 25,6 25,3 25,1 24,6 23,8 23,8 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 25,4 24,9 24,3 24,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 93 528,1 99 673,3 103 096,9 108 141,0 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 98 905,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 90 236,7 92 829,8 95 522,0 100 262,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt