KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 926 1 126 1 150 1 175 1 197 811 859 922 987 1 004 887 959 1 013 1 082 1 290 938 1 026 1 096 1 149 1 162 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 829 868 921 1 008 978 829 868 921 1 008 978 829 868 921 1 008 978
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 775 866 936 894 866 629 667 723 772 790 724 798 858 837 995 751 856 920 925 964 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 610 659 707 778 739 610 659 707 778 739 610 659 707 778 739
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 150 260 214 281 332 182 192 199 215 214 163 161 154 245 296 186 171 176 225 198 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 219 210 214 230 239 219 210 214 230 239 219 210 214 230 239
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 636 628 651 655 665 553 563 616 674 702 659 712 739 785 978 676 718 775 824 859 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 598 603 651 696 711 598 603 651 696 711 598 603 651 696 711
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 36 40 -1 57 54 27 29 34 43 34 23 8 -5 71 88 28 -13 -9 23 9 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 63 46 50 65 75 63 46 50 65 75 63 46 50 65 75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 600 588 652 598 611 526 534 582 631 668 636 703 744 714 890 648 731 784 801 850 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 535 557 600 631 637 535 557 600 631 637 535 557 600 631 637
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,70 0,70 0,71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,58 0,64 0,69 0,58 0,68 0,58 0,64 0,69 0,58 0,68 0,58 0,64 0,69 0,58 0,68
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,17 0,17 0,19 0,15 0,18 0,17 0,17 0,19 0,15 0,18 0,17 0,17 0,19 0,15 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,45 0,51 0,52 0,52 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,41 0,47 0,50 0,43 0,50 0,41 0,47 0,50 0,43 0,50 0,41 0,47 0,50 0,43 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall 18 10 6 12 5 215 202 228 219 182 148 146 164 182 126 122 113 112 105 121 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 237 252 263 280 266 237 252 263 280 266 237 252 263 280 266
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 49 5 4 15 9 1 058 622 490 577 452 941 653 562 521 365 573 430 360 366 385 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 251 536 720 521 519 1 251 536 720 521 519 1 251 536 720 521 519

Kontakt