KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 926 1 126 1 150 1 175 811 859 922 987 887 959 1 013 1 082 938 1 026 1 096 1 149 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 829 868 921 1 008
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 775 866 936 894 629 667 723 772 724 798 858 837 751 856 920 925 831 897 929 993 804 861 897 950 610 659 707 778
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 150 260 214 281 182 192 199 215 163 161 154 245 186 171 176 225 211 222 224 248 198 207 209 230 219 210 214 230
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 636 628 651 655 553 563 616 674 659 712 739 785 676 718 775 824 762 807 822 889 740 778 794 849 598 603 651 696
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 36 40 -1 57 27 29 34 43 23 8 -5 71 28 -13 -9 23 60 60 57 71 60 59 56 69 63 46 50 65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 600 588 652 598 526 534 582 631 636 703 744 714 648 731 784 801 702 747 765 818 680 718 738 780 535 557 600 631
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,70 0,70 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,58 0,64 0,69 0,58
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,18 0,19 0,19 0,18 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,17 0,17 0,19 0,15
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,45 0,51 0,52 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,41 0,47 0,50 0,43
Antall bygningsbranner (antall) antall 18 10 6 12 215 202 228 219 148 146 164 182 122 113 112 105 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 237 252 263 280
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 49 5 4 15 1 058 622 490 577 941 653 562 521 573 430 360 366 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 1 251 536 720 521

Kontakt