KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 287 293 293 297 299 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 4 157 4 220 4 190 4 184 4 271 36 532 37 113 37 648 37 531 39 706 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 8 486 8 429 8 571 8 688 8 751 8 486 8 429 8 571 8 688 8 751
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 15 15 15 15 14 15 16 16 16 15 18 18 18 17 21 21 22 22 22 20 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 33 33 33 33 33 57 57 57 56 59 51 52 51 55 59 62 64 66 68 66 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 48 49 50 51 46 48 49 50 51
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 441 470 502 557 1 765 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 627 1 625 1 816 1 988 1 368 1 225 1 603 1 527 1 565 1 763 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901 1 485 1 262 1 438 1 972 1 901
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 307 5 160 6 135 6 512 7 132 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 9 197 10 447 10 013 10 503 9 699 7 642 9 385 9 857 10 191 10 522 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 7 201 7 784 7 932 8 265 8 466 7 201 7 784 7 932 8 265 8 466
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 40 40 56 54 65 31 30 30 31 32 25 21 25 28 25 21 17 16 21 25 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 31 36 40 40 34 31 36 40 40
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 18 14 9 0 0 187 135 127 113 119 140 124 154 114 86 53 39 37 25 26 1 516 1 459 1 304 1 497 1 462 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 294 300 251 292 268 294 300 251 292 268
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 1,0 0,9 0,9 0,6 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,0 12,4 11,5 9,9 9,2 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1 13,9 14,0 11,9 10,6 10,1

Kontakt