KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 287 293 293 297 6 026 6 300 6 192 6 267 5 286 5 403 5 406 5 290 4 157 4 220 4 190 4 184 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 8 486 8 429 8 571 8 688
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 15 15 15 15 15 16 16 16 18 18 18 17 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 14 14 14 14
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 33 33 33 33 57 57 57 56 51 52 51 55 62 64 66 68 52 52 52 53 48 48 48 48 46 48 49 50
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 441 470 502 557 1 290 1 607 1 534 1 421 1 426 1 898 1 108 875 1 627 1 625 1 816 1 988 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 485 1 262 1 438 1 972
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 307 5 160 6 135 6 512 6 538 6 001 6 443 6 271 10 001 10 090 10 203 9 553 9 197 10 447 10 013 10 503 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 7 201 7 784 7 932 8 265
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 40 40 56 54 31 30 30 31 25 21 25 28 21 17 16 21 30 30 29 29 33 34 33 32 34 31 36 40
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 18 14 9 0 187 135 127 113 140 124 154 114 53 39 37 25 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 294 300 251 292
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 1,0 0,9 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 1,8 1,5 1,7 1,7 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,0 12,4 11,5 9,9 15,0 14,7 12,1 10,4 19,1 18,8 15,5 13,8 18,4 17,6 14,5 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 13,9 14,0 11,9 10,6

Kontakt