KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 508 5 708 6 234 6 203 6 056 6 286 6 871 7 514 6 291 6 770 7 368 8 077 7 109 7 756 8 104 8 487 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 5 153 5 633 7 019 7 616
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,4 4,2 5,4 4,2 4,6 5,0 4,9 4,8 4,6 4,8 5,0 4,7 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,9 4,2 4,4 4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,4 5,9 5,1 4,9 5,1 5,2 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,1 4,4 4,8 4,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,3 3,6 2,9 3,0 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 2,9 3,0 3,2 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 46 942 49 171 49 952 58 165 36 692 39 524 41 690 47 001 39 882 40 852 41 231 45 289 37 435 37 843 42 960 44 344 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 44 552 45 812 47 006 48 736
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 43 106 36 551 51 856 56 341 31 025 29 624 31 830 32 704 33 289 31 547 31 246 32 660 31 650 31 730 33 750 32 753 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 36 530 36 035 37 833 40 906
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 341 022 323 021 308 882 351 561 389 699 390 348 398 760 423 993 374 908 383 632 386 613 411 444 381 307 390 457 385 435 407 694 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 439 060 444 850 491 410 495 505
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 28,1 20,3 22,4 17,3 22,0 21,7 21,5 21,0 22,4 22,2 21,8 21,7 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 19,2 19,1 20,2 19,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 95 94 90 97 84 88 90 89 85 85 91 91 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 86 90 88 90

Kontakt