KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 508 5 708 6 234 6 203 7 146 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 7 109 7 756 8 104 8 487 8 539 5 892 6 353 7 565 7 879 7 920 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,4 4,2 5,4 4,2 4,8 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,4 5,9 5,1 4,9 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,3 3,6 2,9 3,0 3,5 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 46 942 49 171 49 952 58 165 58 367 36 692 39 524 41 690 47 001 48 649 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 37 435 37 843 42 960 44 344 50 422 41 392 43 177 44 682 48 283 52 582 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 552 45 812 47 006 48 736 50 937
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 43 106 36 551 51 856 56 341 65 143 31 025 29 624 31 830 32 704 31 648 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 31 650 31 730 33 750 32 753 33 830 32 236 35 010 39 698 40 287 43 069 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 530 36 035 37 833 40 906 39 802
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 341 022 323 021 308 882 351 561 405 630 389 699 390 348 398 760 423 993 421 015 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 381 307 390 457 385 435 407 694 398 336 392 769 409 933 447 266 464 908 450 754 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 439 060 444 850 491 410 495 505 484 912
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 28,1 20,3 22,4 17,3 17,4 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 20,2 20,0 19,8 18,9 19,1 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 19,2 19,1 20,2 19,6 19,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 95 94 90 97 96 84 88 90 89 90 85 85 91 91 93 76 78 81 84 86 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 86 90 88 90 92

Kontakt