KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 83,9 87,5 88,0 85,7 86,3 79,6 81,9 82,8 83,2 83,8 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 77,8 79,6 79,9 81,0 81,3 82,3 83,3 83,6 84,1 84,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 83,5 84,4 85,2 85,2 85,3 83,5 84,4 85,2 85,2 85,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,8 95,1 94,8 93,7 93,4 89,9 91,1 91,6 91,9 91,8 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 88,7 89,4 89,6 90,2 90,8 91,5 92,0 92,1 92,2 92,4 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,6 99,9 98,9 98,6 97,6 96,2 96,8 97,1 97,4 96,5 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 95,7 95,6 95,9 96,0 96,6 97,2 97,4 97,4 97,3 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,7 97,3 97,1 97,0 97,0 96,7 97,3 97,1 97,0 97,0
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 53,9 53,6 52,8 51,3 51,5 53,7 53,7 52,7 52,3 52,8 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 56,4 56,2 55,4 55,7 55,7 40,6 40,2 40,2 40,1 40,0 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 47,2 46,9 46,5 46,2 46,9 47,2 46,9 46,5 46,2 46,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,0 5,9 5,8 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,0 5,8 5,8 .. 6,2 6,2 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 40,5 41,5 40,7 41,4 .. 36,3 36,7 37,2 38,9 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 38,7 38,5 41,6 41,3 .. 38,0 38,8 40,4 41,1 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 33,2 33,5 33,9 34,1 .. 33,2 33,5 33,9 34,1
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 1,9 2,1 2,2 2,4 2,3 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,0 3,3 2,7 2,8 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 58,3 63,2 68,0 71,7 74,9 59,3 62,0 65,4 69,5 74,3 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 62,5 65,8 68,8 74,0 76,0 63,9 66,6 68,6 73,9 78,2 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 61,3 63,9 66,7 71,1 74,9 61,3 63,9 66,7 71,1 74,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 84,3 84,4 86,7 82,3 88,1 73,4 76,0 79,6 82,4 82,6 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 73,4 75,8 76,2 79,3 80,8 78,1 79,3 80,7 81,9 83,6 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 80,2 81,7 83,7 85,2 87,2 80,2 81,7 83,7 85,2 87,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 18,0 16,9 16,6 15,9 15,0 16,3 16,2 16,0 15,8 16,2 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 13,7 13,8 13,6 13,9 14,8 16,0 15,7 15,4 15,1 15,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 17,2 16,8 16,7 16,4 16,3 17,2 16,8 16,7 16,4 16,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 123 039 130 640 142 357 144 508 154 996 122 622 130 500 136 827 145 547 155 399 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 126 397 132 514 139 810 152 291 157 055 130 067 136 470 142 507 151 141 160 003 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 129 170 135 096 142 927 150 019 157 570 129 170 135 096 142 927 150 019 157 570
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 48,9 52,2 54,6 57,0 60,2 49,4 51,4 53,1 56,7 60,6 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 51,3 53,7 55,5 59,8 61,6 50,3 52,1 53,3 57,1 60,6 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 50,0 51,8 53,1 56,6 59,6 50,0 51,8 53,1 56,6 59,6
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".