KOSTRA nøkkeltall

Åmli - 0929 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åmli Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 0 1 1 1 63 55 57 60 26 63 55 57 60 26 80 61 82 70 53 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 60 78 53 59 35 60 78 53 59 35
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 25 26 14 17 10 25 26 14 17 10 5 12 12 22 18 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 26 12 9 11 7 26 12 9 11 7
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 79 81 62 46 52 2 012 2 176 1 813 1 836 1 634 2 012 2 176 1 813 1 836 1 634 3 201 2 979 2 607 2 472 2 727 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 3 673 2 475 2 816 2 913 2 963 3 673 2 475 2 816 2 913 2 963
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 64 35 27 2 .. 1 347 2 044 530 834 .. 1 347 2 044 530 834 .. 1 964 2 084 770 1 053 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 807 656 1 975 1 915 .. 807 656 1 975 1 915
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 25 23 22 .. 16 15 26 19 .. 16 15 26 19 .. 12 18 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 17 14 15 .. 14 17 14 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 21 .. 48 .. .. 43 27 40 34 .. 43 27 40 34 .. 32 30 36 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 28 30 33 32 .. 28 30 33 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 24 14 .. 17 10 21 19 14 16 12 21 19 14 16 12 15 15 15 17 13 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 24 37 15 25 17 24 37 15 25 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 2 0 7 0 .. 2 0 7 0 .. 2 9 6 5 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 2 32 12 34 .. 2 32 12 34
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 1 .. .. 0 56 80 61 74 35 56 80 61 74 35 38 89 38 72 85 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 94 80 36 46 14 94 80 36 46 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. .. 100 91 100 98 .. 100 91 100 98 .. 91 94 98 92 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 98 35 91 86 .. 98 35 91 86
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 49 50 50 .. .. 49 50 50 .. .. 50 50 50 50 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 42 47 20 .. 49 42 47 20
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 62 60 68 91 63 62 60 68 91 63 71 68 69 67 70 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 87 101 96 84 86 87 101 96 84
Netto endring i antall boliger (antall) antall 8 -3 .. .. .. 248 269 0 .. .. 248 269 0 .. .. 224 248 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 712 795 0 .. .. 712 795 0 .. ..

Kontakt