KOSTRA nøkkeltall

Åmli - 0929 (Aust-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åmli Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 33 383 36 156 37 428 40 018 41 857 37 828 39 274 40 895 44 056 43 363 37 828 39 274 40 895 44 056 43 363 41 318 44 086 45 551 48 163 52 809 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 22 555 23 781 25 456 27 645 29 163 22 555 23 781 25 456 27 645 29 163
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 386,2 362,1 361,6 418,2 415,8 460,8 467,2 478,3 485,7 462,7 460,8 467,2 478,3 485,7 462,7 516,4 511,7 523,2 527,9 562,8 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 279,2 282,5 292,8 307,3 322,1 279,2 282,5 292,8 307,3 322,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 32,7 33,2 31,8 31,7 34,3 34,5 34,3 34,2 34,7 35,1 34,5 34,3 34,2 34,7 35,1 34,1 35,3 34,7 36,0 36,7 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 29,7 28,8 29,0 29,8 30,2 29,7 28,8 29,0 29,8 30,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 84,4 85,5 84,8 81,6 87,4 75,8 76,6 75,5 74,9 79,7 75,8 76,6 75,5 74,9 79,7 74,5 74,6 75,7 74,9 73,3 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 82,4 82,7 82,7 81,6 82,3 82,4 82,7 82,7 81,6 82,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,39 0,27 0,26 0,28 0,28 0,57 0,59 0,59 0,60 0,52 0,57 0,59 0,59 0,60 0,52 0,58 0,57 0,58 0,59 0,67 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,47 0,46 0,47 0,50 .. 0,47 0,46 0,47 0,50 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 45,8 51,1 59,6 64,2 55,1 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 39,2 39,2 38,3 37,7 34,7 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 33,7 32,6 32,4 32,3 .. 33,7 32,6 32,4 32,3 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 47,7 56,6 52,4 50,4 53,4 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 39,3 39,3 39,1 21,5 35,1 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 51,7 54,1 54,4 54,6 .. 51,7 54,1 54,4 54,6 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,3 5,7 7,4 7,4 5,1 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 17,0 18,1 16,9 16,0 15,9 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 13,0 13,0 13,4 11,1 12,9 13,0 13,0 13,4 11,1 12,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 61,1 61,1 73,3 73,3 73,3 89,3 90,3 91,3 94,5 93,5 89,3 90,3 91,3 94,5 93,5 88,7 90,4 92,5 91,6 90,5 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 89,7 89,7 90,4 90,4 90,9 89,7 89,7 90,4 90,4 90,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 6 592 8 026 7 642 7 308 9 864 3 005 3 128 3 245 3 644 4 086 3 005 3 128 3 245 3 644 4 086 3 448 3 686 3 739 3 965 4 143 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 031 3 188 3 134 4 236 3 106 3 031 3 188 3 134 4 236 3 106
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,54 1,25 0,63 0,87 1,61 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,43 0,41 0,42 0,48 0,43 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,51 0,49 0,44 0,57 0,41 0,51 0,49 0,44 0,57 0,41
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,00 0,00 0,00 0,62 0,38 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,49 0,44 0,54 0,47 0,56 0,49 0,44 0,54 0,47 0,56
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,4 4,2 4,6 5,3 4,9 5,8 6,1 6,1 6,2 6,0 5,8 6,1 6,1 6,2 6,0 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,1 4,4 4,3 4,5 4,8 4,1 4,4 4,3 4,5 4,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,8 16,2 15,7 16,2 16,3 16,2 16,5 16,5 16,8 16,9 16,2 16,5 16,5 16,8 16,9 18,4 18,1 18,9 19,5 19,3 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 10,3 10,3 10,7 10,6 11,0 10,3 10,3 10,7 10,6 11,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,8 10,8 10,8 10,8 10,9 11,1 11,5 11,6 12,7 12,3 11,1 11,5 11,6 12,7 12,3 12,6 13,0 13,2 13,1 13,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 8,8 8,9 9,1 9,7 9,7 8,8 8,9 9,1 9,7 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 36,5 35,2 44,5 43,0 47,8 41,9 40,8 40,1 45,7 52,6 41,9 40,8 40,1 45,7 52,6 47,3 47,3 46,4 45,8 48,1 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 33,8 37,0 40,0 41,3 48,5 33,8 37,0 40,0 41,3 48,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 78,9 96,7 88,2 88,0 82,6 92,3 94,5 95,3 90,3 92,6 92,3 94,5 95,3 90,3 92,6 86,4 90,5 87,9 90,8 86,4 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 107,2 101,9 100,4 102,1 98,0 107,2 101,9 100,4 102,1 98,0
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt