KOSTRA nøkkeltall

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alta Kostragruppe 12 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 4,0 4,1 4,1 4,2 4,5 4,3 4,5 4,3 4,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,7 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 15 730 17 689 19 335 21 599 23 990 200 169 198 235 213 337 214 068 108 848 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 367 878 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 103 634 103 320 106 633 111 296 131 677 103 634 103 320 106 633 111 296 131 677
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 239 2 456 2 646 2 788 2 888 2 818 2 812 3 028 3 022 3 555 1 887 2 027 2 122 2 260 2 406 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 2 992 3 116 3 328 3 411 3 713 2 992 3 116 3 328 3 411 3 713
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 229 4 717 2 014 267 253 1 477 1 428 1 063 952 2 377 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 1 124 1 651 2 040 1 914 1 342 1 124 1 651 2 040 1 914 1 342
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,5 4,2 4,4 4,3 4,2 5,0 5,2 4,9 5,4 4,6 4,5 4,9 4,6 4,6 4,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 3,4 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4 3,7 3,6 3,4 3,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 14,2 16,1 14,2 13,9 12,7 22,3 23,7 20,8 20,6 24,6 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 19,4 20,4 19,8 18,3 16,3 19,4 20,4 19,8 18,3 16,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 12,1 10,6 9,7 10,3 10,2 16,4 16,7 16,3 15,2 15,2 11,0 10,8 10,4 10,5 10,9 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 18,1 17,9 16,4 16,0 15,3 18,1 17,9 16,4 16,0 15,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,5 1,1 1,1 1,1 1,2 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 5 566 5 429 5 505 5 841 5 731 72 655 70 063 67 695 70 410 30 565 536 867 553 078 567 425 603 465 662 867 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 40 726 41 365 39 514 40 411 40 778 40 726 41 365 39 514 40 411 40 778
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt