KOSTRA nøkkeltall

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alta Kostragruppe 12 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 109 109 110 132 135 100 121 115 139 123 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 105 116 120 141 150 105 116 120 141 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,65 0,61 0,58 0,67 0,78 0,75 0,80 0,77 0,87 0,94 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,85 0,84 0,82 0,98 1,02 0,85 0,84 0,82 0,98 1,02
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 93,0 98,9 99,7 99,1 98,8 95,5 96,5 96,2 97,0 98,5 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 98,0 96,7 96,8 97,4 95,9 98,0 96,7 96,8 97,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 212 202 233 232 179 175 188 186 190 160 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 189 206 204 214 206 189 206 204 214 206
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 100 71 100 92 89 87 83 86 94 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 29 0 8 7 10 15 11 6 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 100 91 100 98 95 95 94 95 99 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 4 0 0 0 0 6 4 3 4 0 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3

Kontakt