KOSTRA nøkkeltall

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alta Kostragruppe 12 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 070 1 153 1 192 1 211 1 310 1 304 1 460 1 434 1 522 1 988 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 489 1 693 1 735 1 799 1 887 1 489 1 693 1 735 1 799 1 887
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 909 976 1 016 1 025 1 117 1 078 1 195 1 163 1 227 1 603 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 1 260 1 425 1 431 1 494 1 592 1 260 1 425 1 431 1 494 1 592
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 161 176 176 185 193 227 265 271 295 386 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 229 268 304 305 295 229 268 304 305 295
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 919 1 010 1 015 1 039 1 126 1 034 1 155 1 116 1 215 1 596 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 1 268 1 466 1 464 1 524 1 581 1 268 1 466 1 464 1 524 1 581
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 49 63 51 53 55 83 113 100 110 171 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 77 112 117 86 73 77 112 117 86 73
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 870 947 964 986 1 071 951 1 042 1 016 1 105 1 425 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 1 190 1 354 1 347 1 439 1 508 1 190 1 354 1 347 1 439 1 508
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,15 1,12 1,11 1,11 1,11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 1,04 1,13 1,09 1,11 1,10 1,04 1,13 1,09 1,11 1,10
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,35 0,36 0,36 0,37 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,35
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,85 0,83 0,82 0,82 0,82 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,69 0,77 0,73 0,74 0,75 0,69 0,77 0,73 0,74 0,75
Antall bygningsbranner (antall) antall 20 14 21 10 15 110 107 135 135 42 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 50 82 81 90 66 50 82 81 90 66
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 94 46 3 53 29 608 563 438 461 205 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 322 261 242 218 174 322 261 242 218 174

Kontakt