4389_4200
4389_4200
kostra
2022-08-13T05:12:00.000Z
no
kostra Agder

KOSTRA nøkkeltall

Agder

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: