Her på Kommunefakta har det forekommet noen feil i visningen av tall innenfor områdene kultur, helse og kommunens økonomi i perioden 15.-21. juni 2018. Dersom du har hentet disse tallene fra denne siden i den perioden, bør du hente tallene på nytt.

3595_5030
3595_5030
kommunefakta
2018-06-22T12:51:00.000Z
no
Klæbu kommune

Kommunefakta

Klæbu - 5030 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 120 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 205 187
5-9 år 232 225
10-14 år 268 233
15-19 år 227 211
20-24 år 217 188
25-29 år 177 169
30-34 år 196 207
35-39 år 228 200
40-44 år 202 218
45-49 år 252 236
50-54 år 215 179
55-59 år 180 169
60-64 år 161 134
65-69 år 94 123
70-74 år 128 126
75-79 år 82 76
80-84 år 40 43
85-89 år 18 25
90-94 år 5 9
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Klæbu
Sverige 25
Litauen 90
Polen 130
Tyskland 13
Eritrea 44
Somalia 24
Filippinene 16
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Bolig

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.