Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

3595_5048
3595_5048
kommunefakta
2018-08-19T03:27:00.000Z
no
Fosnes kommune

Kommunefakta

Fosnes - 5048 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 614 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 12 11
5-9 år 14 12
10-14 år 16 8
15-19 år 14 26
20-24 år 22 9
25-29 år 11 8
30-34 år 14 15
35-39 år 20 11
40-44 år 9 14
45-49 år 21 23
50-54 år 28 24
55-59 år 18 26
60-64 år 26 18
65-69 år 26 31
70-74 år 30 11
75-79 år 17 21
80-84 år 7 19
85-89 år 8 9
90-94 år 4 5
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fosnes
Sverige 3
Litauen 0
Polen 16
Tyskland 10
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.