På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Føretak, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Opna konkursar: Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Artikkel: Luftambulansetjenesten Publisering
 • Helse
Byggeareal, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
SSB analyse: Skattetilpasning i konserner Publisering
 • Utenriksøkonomi
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Innenlandsk transport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommende publisering er utsatt fra 26. august til 24. september 2019 Museum og samlingar, 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Artikkel: Dette er de mest populære fremmedspråkene blant elever og voksne Publisering
 • Utdanning
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 38 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Samferdsel og miljø): Bruk av alternative drivstoff i transport Publisering
 • Energi og industri
Arbeidsulykker, 2018 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Aktivitet i sentrumssoner, 1. januar 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Kollektivtransport, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Fengslinger, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Rapport: Utgifter til kjeveortopedisk behandling for barn og unge Publisering
 • Helse
Miljøøkonomiske virkemidler, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Kredittindikator, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Detaljomsetningsindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 39 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Befolkningen på Svalbard, 1. halvår 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Svalbard
Artikkel (Samferdsel og miljø): Vann- og grunnforurensning fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
Valgkampbidrag, 2019 Publisering
 • Valg
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, august 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Artikkel: Hvem leser papirbøker? Publisering
 • Kultur og fritid
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, august 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 40 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Innovasjon i næringslivet, 2016-2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Artikkel: Tertialartikkel reiseliv Publisering
 • Transport og reiseliv
Økonomisk sosialhjelp, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Artikkel: Arbeidstilknytning blant lavinntektshusholdinger Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel (Grønt skifte): Næringsaktivitet og strukturendringer på landbrukseiendommer Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 41 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Samferdsel og miljø): Infrastruktur (ladepunkter, landstrøm) Publisering
 • Transport og reiseliv
Utdanningsregnskap, 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Utdanning
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, september 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidsavklaringspenger, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Sal av petroleumsprodukt, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Avfallshåndtering ved avfallsanlegg, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 42 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Etterforskede lovbrudd, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Akvakultur, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetning i varehandel, 3. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Forskning og utvikling i næringslivet, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Rapport: Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Artikkel (Samferdsel og miljø): Avfall fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Varekonsumindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 43 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
SSB analyse (Grønt skifte): Utviklingen i kollektivtransport 2010-2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Elektrisitet, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Overnattingar, september 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Næringspolitiske virkemidler, 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utslipp til luft, 1990-2018, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Artikkel (Samferdsel og miljø): Avgifter knyttet til transport Publisering
 • Natur og miljø
Opna konkursar, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Røyk, alkohol og andre rusmidler, 2019 Publisering
 • Helse
Tettsteders befolkning og areal, 1. januar 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Natur og miljø
Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Næringslivstjenester, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Transport og lagring, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Natur og miljø
Varehandel, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 44 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig sektor på Svalbard, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, 2019 Publisering
 • Valg
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Fiskeri, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Barnevernsinstitusjoner, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Føretak, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Konsumprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel (Samferdsel og miljø): Godstransport i Europa Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, september 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Trafikkulykker med personskade, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel (Grønt skifte): Hvor eksporterer vi laks og hvordan har det endret seg Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Skatterekneskap, oktober 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Miljøvernutgifter, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Befolkning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Etablerere i næringslivet, 2017-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel (Grønt skifte): Utvikling i næringene vindkraft, fjernvarme og solceller Publisering
 • Energi og industri
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel (Samferdsel og miljø): Prisutvikling - kollektivtransport, godstransport og drivstoff Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 47 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Skattestatistikk for personer, 2018 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Kredittindikator, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitet, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Elektrisitet, 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Grensehandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Regnskap for private barnehager, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Svalbard
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Innvandring og innvandrere
Overnattingar, oktober 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2019/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Farlig avfall, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Sykefravær, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2018 Publisering
 • Befolkning
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, oktober 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1990-2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2018/2019 Publisering
 • Utdanning
Harmonisert konsumprisindeks, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 49 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
Statistiske analyser: Kulturstatistikk 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
Offentlige foretak, regnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Straffereaksjoner, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Villreinjakt, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internett-målinga, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Holdninger til innvandrere og innvandring, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Familievern, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2016-2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Elevar i grunnskolen, 1. oktober 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Kollektivtransport, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 4. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Skatt for selskaper, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sal av petroleumsprodukt, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 51 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Varekonsumindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Elektrisitet, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 52 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Overnattingar, november 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 1 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Grønt skifte): Ressurser i omløp - fra en lineær til en sirkulær økonomi Publisering
 • Inntekt og forbruk
Virksomheter, 2019/2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeksen, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Fiskeri, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 2 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel (Grønt skifte): Utvikling i forbruk av utvalgte energiprodukt Publisering
 • Energi og industri
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter, 1. november 2019 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Trafikkulykker med personskade, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, desember 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 3 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2018/2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 4 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte arbeidsledige, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, desember 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsomsetning, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, desember 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggeareal, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Lønn, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 5 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 6 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sysselsetting, registerbasert, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Svalbard
Lufttransport, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Utenrikshandel med varer, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, januar 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggeareal, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Norske dotterselskap i utlandet, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Potet- og grovfôravlingar, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygningsmassen, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Helse- og sosialpersonell, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Grensehandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 9 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Hytteformidling, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 10 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Byggjekostnadsindeks for bustader, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Helseregnskap, 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Helse
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, februar 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 11 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjøtproduksjon, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Hjortejakt, 2019/2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elgjakt, 2019/2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 12 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fagforeiningsmedlemmer og streikar, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Kultur og fritid
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Registrerte jegere, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 14 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Utenrikshandel med varer, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 15 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Boliger, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, mars 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skogsveier, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 16 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogkultur, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 17 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Føretak, 1. januar 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 18 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 19 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Skatterekneskap, april 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Energibruk i industrien, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 20 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 21 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Husdyrhald, 1. mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 22 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Drosjetransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Adopsjoner, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 23 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsskatt, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Registrert avgang av store rovdyr, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 24 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Skatterekneskap, mai 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 25 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Befolkningsframskrivinger, 2020-2100 Publisering
 • Befolkning
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 26 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Barnevern, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 27 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 28 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, juni 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 29 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 32 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 33 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, juli 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Næringer på Svalbard, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 34 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 35 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 36 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Harmonisert konsumprisindeks, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 37 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, august 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Føretak, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 38 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 40 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 41 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, september 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 42 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Skatterekneskap, oktober 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Villreinjakt, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, november 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, desember 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Føretak, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen