Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Artikkel: Månedlig statistikk over virksomheter og foretak Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 31 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Opna konkursar, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Småvilt- og rådyrjakt, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Aktive jegere, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Priser og prisindekser
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 32 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Kvalifiseringsstønad Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Tjenestepensjoner, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, juli 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, juli 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel: Ansatte i barnehage og skole Publisering
 • Utdanning
Befolkningsframskrivinger for kommunene Publisering
 • Befolkning
Rapport: Kombinasjon av tidligpensjon og arbeid. Inntekts- og formuesutvikling 2012-2018 for personer født i 1949 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Rapport: Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050 Publisering
 • Befolkning
Regionale befolkningsframskrivinger, 2020-2050 Publisering
 • Befolkning
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Artikkl (Grønt skifte): Økologisk jordbruk Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rapport: Studiebyer i Norden Publisering
 • Utdanning
Sal av petroleumsprodukt, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 33 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, juli 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirer, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 11. juni til 20. august 2020. Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, 2018/2019 Publisering
 • Utdanning
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Befolkning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, juli 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Rapport: Økonomi, helse og livskvalitet. En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, juni 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 34 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, juli 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juli 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juli 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Månedlige tall over lønnstakere Publisering
 • Arbeid og lønn
Landsskogtakseringen, 2015-2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Arealbruk i tettsteder, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Næringer på Svalbard, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Pengemengde, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juli 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Sykefravær, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 35 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Vis flere
 • Vis færre
Ledige stillingar, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Banker og kredittforetak, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, juli 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Helse
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Kommende publisering er framskyndet fra 18. september til 8. september 2020. Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 36 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Harmonisert konsumprisindeks, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene 2020/3 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i varehandel, 2. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Finansielle sektorregnskaper, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Konjunkturtendensene, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elektrisitet, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, august 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, august 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Bruk av IKT i husholdningene, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Innenlandsk transport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 37 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirfond, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Bruk av IKT i næringslivet, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Skatterekneskap, august 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Skogeiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, august 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fritidsbyggområder, 1. januar 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 38 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kollektivtransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, august 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Familievern, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Varekonsumindeksen, august 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, august 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Arbeidsulykker, 2019 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Miljøøkonomiske virkemidler, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2013-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Pengemengde, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 39 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, august 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Avfallshåndtering ved avfallsanlegg, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 40 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
Renter i banker og kredittforetak, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, august 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 41 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, september 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, september 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, september 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i varehandel, 3. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Forskning og utvikling i næringslivet, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Næringenes økonomiske utvikling, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Vis flere
 • Vis færre
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Detaljomsetningsindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lufttransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Etterforskede lovbrudd, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Akvakultur, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kredittindikator, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, september 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utslipp til luft, 1990-2019 Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Fiskeri, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Finansiering av politiske partier, 2019 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Offentlig sektor på Svalbard, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, september 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Miljøvernutgifter, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Renter i banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Utenrikshandel med varer, oktober 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Utdanningsregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Utdanning
Skatterekneskap, oktober 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Etablerere i næringslivet, 2018-2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirer, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, oktober 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Befolkning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elektrisitet, 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 25. september til 30. november 2020. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Pengemengde, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2020/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1990-2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftkostnader, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommende publisering er framskyndet fra 15. desember til 4. desember 2020. Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, oktober 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlige foretak, regnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, november 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skatterekneskap, november 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kollektivtransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Omsetning i varehandel, 4. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Sal av petroleumsprodukt, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggeareal, november 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Virksomheter, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Fiskeri, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, desember 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, desember 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Elvefiske, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Ledige stillingar, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Konsumprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2019 Publisering
 • Befolkning
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fagforeiningsmedlemmer og streikar, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Kultur og fritid
Kollektivtransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Føretak, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Føretak, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fritidsbyggområder, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen