Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Artikkel: Brann- og ulukkesvern Publisering
 • Offentlig sektor
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Fag- og forskingsbibliotek, 2017 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Utdanning
 • Svalbard
Detaljomsetningsindeksen, juni 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, juni 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Opna konkursar, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Godstransport med norske lastebiler, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 30 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Aktive jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Småvilt- og rådyrjakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 31 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, juni 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juni 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produsentprisindeksen, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Godstransport med lastebil over grensen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 32 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Lufttransport, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp av klimagasser, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Natur og miljø
Pensjonskasser, 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juni 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juli 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, juli 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Museum og samlingar, 2017 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Kommende publisering er utsatt fra 9. til 20. august 2018 Føretak, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Folkemengde og befolkningsendringar, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 33 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Den europeiske studentundersøkelsen: Visste du dette om studentene i Norge? Publisering
 • Utdanning
Rapport: Frisklivssentralar i kommunane Publisering
 • Helse
SSB analyse: Studieopphold i utlandet Publisering
 • Utdanning
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Vernede områder, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Næringer på Svalbard, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Artikkel: Kvalifiseringsstønad Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Eksport av laks, uke 34 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, juli 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Bruk av IKT i husholdningene, 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, juli 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pengemengde, juli 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Landsskogtakseringen, 2013-2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, juli 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Ledige stillingar, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 35 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Pressekonferanse: Konjunkturtendensene for Norge og utlandet Aktivitet
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Grensehandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, juli 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kommende publisering er utsatt fra 15. juni til 7. september 2018. Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommende publisering er utsatt fra 15. juni til 7. september 2018. Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Konsumprisindeksen, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Internett-målinga, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Omsetning i varehandel, 2. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Rapport: Voksne flyktninger med lav eller ingen utdanning og manglende utdanningsopplysninger Publisering
 • Utdanning
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 36 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Finansiering av politiske partier, 2017 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Bruk av IKT i næringslivet, 2017/2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utenrikshandel med varer, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, august 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Finansielle sektorregnskaper, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, august 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 37 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Elg- og hjortejakt Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Befolkningen på Svalbard, 1. halvår 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Svalbard
Føretak, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Skogavvirkning for salg, 2017, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogeiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kollektivtransport, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Avfallshåndtering ved avfallsanlegg, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Banker og kredittforetak, juli 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 13. til 25. september 2018 Verdipapirfond, 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 38 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Innenlandske transportytelser, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Straffereaksjoner, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Kredittindikator, august 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Miljøøkonomiske virkemidler, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Pengemengde, august 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidsulykker, 2017 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, august 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, august 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Elektrisitet, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
Familievern, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 39 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, august 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produsentprisindeksen, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 40 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Godstransport med utenlandske lastebiler, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2016-2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Banker og kredittforetak, august 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Veitrafikkulykker med personskade, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utenrikshandel med varer, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2011-2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Alderspensjonister, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Sal av petroleumsprodukt, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 41 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, september 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Uføretrygdede, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Byggeareal, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 3. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Økonomisk sosialhjelp, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 42 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2017 Publisering
 • Befolkning
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Akvakultur, 2017, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftkostnader, 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
Pengemengde, september 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, september 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, september 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kredittindikator, september 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 43 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Godstransport med norske lastebiler, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Elektrisitet, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 44 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fiskeri, 2017, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Ledige stillingar, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Antall arbeidsforhold, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, september 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Føretak, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, september 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Godstransport med lastebil over grensen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, oktober 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Skattestatistikk for personer, 2017 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internett-målinga, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Folkemengde og befolkningsendringar, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Etablerere i næringslivet, 2015-2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Miljøvernutgifter i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, oktober 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pressekonferanse: Konjunkturtendensene for Norge og utlandet Aktivitet
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
Grensehandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, oktober 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
Harmonisert konsumprisindeks, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Farlig avfall, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Sykefravær, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Banker og kredittforetak, oktober 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Villreinjakt, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
SSB-analyse: Holdninger til innvandrere og innvandring Publisering
 • Innvandring og innvandrere
Utenrikshandel med varer, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Holdninger til innvandrere og innvandring, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2015-2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 4. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Folkemengde og befolkningsendringar, 31. desember 2018, beregnede tall Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatt for selskaper, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggeareal, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, november 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, november 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fiskeri, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Avfallsregnskapet, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Virksomheter, 2018/2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, desember 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Kredittindikator, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
Lufttransport, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produsentprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Ledige stillingar, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skogeiernes inntekt, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Veitrafikkulykker med personskade, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil over grensen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 5. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Pengemengde, januar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Kredittindikator, januar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Grensehandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Elgjakt, 2018/2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Hjortejakt, 2018/2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, februar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, februar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrerte jegere, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skogkultur, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skipsanløp i norske og utenlandske havner, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skogsveier, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Føretak, 1. januar 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ledige stillingar, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Overgang til norsk statsborgerskap, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Kredittindikator, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Akvakultur, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Drosjetransport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Registrert avgang av store rovdyr, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, 2017/2018 Publisering
 • Utdanning
Pengemengde, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Barnevern, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produsentprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Overgang til norsk statsborgerskap, 2018-2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Til toppen