Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Artikkel: Sysselsatte i kulturnæringen – før korona Publisering
 • Kultur og fritid
Trafikkulykker med personskade, desember 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Røyk, alkohol og andre rusmidler, 2020 Publisering
 • Helse
Elektrisitet, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Areal av land og ferskvatn, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Skatterekneskap, desember 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Artikkel: Konsum i husholdningene, prisnivåjustert Publisering
 • Priser og prisindekser
Kommende publisering er utsatt fra 11. desember 2020 til 20. januar 2021 Offentlige foretak, regnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Direkteinvesteringer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 2 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Samboere, 2017-2019 Publisering
 • Befolkning
Byggeareal, desember 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Navn, 2020 Publisering
 • Befolkning
Rapport: Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel: Konsekvenser av smitteverntiltakene på bemanning i grunnskolen Publisering
 • Utdanning
SSB-analyse: Praksisopphold i utlandet Publisering
 • Utdanning
Rapport: Utdanningsløpet til unge innvandrere Publisering
 • Innvandring og innvandrere
 • Utdanning
SSB-analyse: Overgang til arbeid etter varig utenforskap Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Livskvalitet blant skeive Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Kommende publisering er utsatt fra 11. desember 2020 til 26. januar 2021 Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2019/2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rapport: Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Skatt for personer, 2019 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Registrerte arbeidsledige, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, desember 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 3 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, desember 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, desember 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elvefiske, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, desember 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
SSB-analyse: Ulikheter i både pensjonsformue og finans- og realformue fra inntekts- og formuesstatistikken Publisering
 • Inntekt og forbruk
Eiendomsomsetning, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 4 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Opna konkursar, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Føretak, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Antall arbeidsforhold og lønn, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lønn, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Bygningsmassen, 1. januar 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ledige stillingar, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 5 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
SSB-analyse: Lønnsforhold blant innvandrere Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Inntekter, personlig næringsdrivende, 2019 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Nasjonalregnskap, desember 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Trafikkulykker med personskade, januar 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, januar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, januar 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Kommende publisering er utsatt fra 14. januar til 16. februar 2021 Hytteformidling, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, januar 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2019 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 6 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
Byggeareal, 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skatt for selskaper, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Norske dotterselskap i utlandet, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sysselsetting, registerbasert, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Svalbard
Verdipapirer, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, januar 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Verdipapirfond, kvartalstall, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Sal av petroleumsprodukt, januar 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Befolkning, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Potet- og grovfôravlingar, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Befolkning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Forskning og utvikling i næringslivet, 2019, endelige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, januar 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 7 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Avfallsregnskapet, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Rapport: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i kommuner 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Helse- og sosialpersonell, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Grensehandel, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Avfall fra byggeaktivitet, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, januar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikator, januar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, januar 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, januar 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, januar 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, januar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 5. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Barnehager, 2020 Publisering
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 8 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
SSB-analyse: Formue blant menn og kvinner Publisering
 • Inntekt og forbruk
Sykefravær, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2019 Publisering
 • Befolkning
Banker og kredittforetak, januar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Satellittregnskap for turisme, 2018-2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ekteskap og skilsmisser, 2020 Publisering
 • Befolkning
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Finansielle sektorregnskaper, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, januar 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 9 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fødte, 2020 Publisering
 • Befolkning
Døde, 2020 Publisering
 • Befolkning
Byggjekostnadsindeks for bustader, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Helseregnskap, 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Helse
Prisindeks for nye boliger, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, februar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, februar 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, februar 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 10 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbruksteljing, 2019-2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Skogeiernes inntekt, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Kjøtproduksjon, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Byggeareal, februar 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skatterekneskap, februar 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Hjortejakt, 2020/2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elgjakt, 2020/2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, februar 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kjørelengder, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, februar 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fagforeiningsmedlemmer og streikar, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Kultur og fritid
Kollektivtransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 11 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Studenter i høyere utdanning, 1. oktober 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Bilparken, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Fengslinger, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Kredittindikator, februar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, februar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, februar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, februar 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Detaljomsetningsindeksen, februar 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, februar 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 12 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Boliger, 1. januar 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Registrerte jegere, 2020/2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produsentprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Banker og kredittforetak, februar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, februar 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 14 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, 2020, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, mars 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Stortingsvalet, personar med røysterett, 13. september 2021 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Utenrikshandel med varer, mars 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, mars 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Skatterekneskap, mars 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, mars 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, mars 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 15 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Inntekt og forbruk
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogkultur, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, mars 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Husdyrhald, 1. mars 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i varehandel, 6. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Flyttinger, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Skogsveier, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, mars 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 16 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Selskapers inntekter og fradrag, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Næringenes økonomiske utvikling, 2019, endelige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Vis flere
 • Vis færre
Varekonsumindeksen, mars 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, mars 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikator, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lufttransport, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Banker og kredittforetak, 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 17 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Føretak, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Bruk av IKT i offentlig sektor, 2021 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Offentlig sektor
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Føretak, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeksen, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Ledige stillingar, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Hagebruksavlingar, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Nasjonalregnskap, mars 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 18 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Elektrisitetspriser, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Trafikkulykker med personskade, april 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, april 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, april 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Energibruk i industrien, 2020 Publisering
 • Energi og industri
Skatterekneskap, april 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggeareal, april 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 19 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sal av petroleumsprodukt, april 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Etablerere i næringslivet, 2019-2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Reiseundersøkelsen, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
Grensehandel, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 20 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kollektivtransport, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, april 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skogavvirkning for salg, 2020, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindekser for tjenester, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, april 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Detaljomsetningsindeksen, april 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, april 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 21 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Banker og kredittforetak, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Drosjetransport, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 1. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2021 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fag- og forskingsbibliotek, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Utdanning
 • Svalbard
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, april 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 22 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Jernbanetransport, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Næringspolitiske virkemidler, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, mai 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 23 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbrukseiendommer, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, mai 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, mai 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Registrert avgang av store rovdyr, 2020/2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, mai 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, mai 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 24 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kulturtilbod, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Kollektivtransport, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenlandske datterselskap i Norge, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, mai 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Detaljomsetningsindeksen, mai 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, mai 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sammenlikning av prisnivå i Europa, 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2020/2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, mai 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kredittindikator, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 25 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, mai 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2021 Publisering
 • Energi og industri
Trafikkulykker med personskade, juni 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Føretak, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenrikshandel med varer, juni 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, juni 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, juni 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juni 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, juni 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, juni 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, juni 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Føretak, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikator, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2014-2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lufttransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggeareal, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 2. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, juli 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
Byggeareal, juli 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, juni 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, juli 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juli 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, juli 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, juli 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Landsskogtakseringen, 2016-2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kredittindikator, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Næringer på Svalbard, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Overnattingar, juli 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Ledige stillingar, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Banker og kredittforetak, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sykefravær, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, juli 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, august 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Bruk av IKT i næringslivet, 2021 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Trafikkulykker med personskade, august 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Bruk av IKT i husholdningene, 2021 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Verdipapirfond, 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, august 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, august 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fritidsbyggområder, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
Kollektivtransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, august 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Detaljomsetningsindeksen, august 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Kjøtproduksjon, 2. halvår 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Varekonsumindeksen, august 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, august 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kredittindikator, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2021 Publisering
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, august 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Omsetning i varehandel, 3. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, september 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, september 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, september 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sal av petroleumsprodukt, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, september 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, september 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, september 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Lufttransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Føretak, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Ledige stillingar, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Miljøvernutgifter, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, september 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Varekonsumindeksen, september 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, oktober 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, oktober 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
Byggeareal, oktober 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, oktober 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, oktober 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 4. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, oktober 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, november 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kollektivtransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Sammenlikning av prisnivå i Europa, 2018-2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggeareal, november 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, november 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, november 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, november 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pengemengde, november 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, november 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produsentprisindeksen, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, desember 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, desember 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, desember 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Sal av petroleumsprodukt, desember 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Detaljomsetningsindeksen, desember 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, desember 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, desember 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, desember 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggeareal, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Ledige stillingar, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Utenrikshandel med varer, januar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggeareal, 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Grensehandel, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, januar 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, januar 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Produsentprisindeksen, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, februar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kollektivtransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2022, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen