300359
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/slakt/halvaar
300359
statistikk
2017-10-12T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Energi og industri
no
slakt, Kjøtproduksjon, kjøtkontroll, kontrollerte slaktJordbruk, Industri og bergverksdrift, Energi og industri, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Kjøtproduksjon

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikkje fastsett

Nøkkeltal

2,5 %

auke i kjøtproduksjonen

Slakt godkjent til folkemat.
TonnProsent endring fra
1. halvår 20171. halvår 2016 - 1. halvår 20171. halvår 2012 - 1. halvår 2017
Svin67 427-2,74,3
Fjørfe53 09011,221,0
Storfe39 5000,94,1
Sau3 8265,89,6

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. 1. halvår. Tal dyr

Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. 1. halvår. Tal dyr
SvinFjørfeStorfeSauGeitHestAnna kjøt
1. halvår 2007708 66327 625 454158 747139 11612 473676121
1. halvår 2008740 80330 339 236160 365142 40314 81761756
1. halvår 2009734 53130 372 555152 666130 96114 92474975
1. halvår 2010761 19731 186 978146 512138 72714 51565890
1. halvår 2011775 05231 336 574149 043137 96012 15973263
1. halvår 2012781 18931 776 528142 934142 01311 281570248
1. halvår 2013796 70935 039 839148 975136 22512 11259584
1. halvår 2014793 50639 133 478143 795141 47812 48729350
1. halvår 2015783 37832 799 531136 814135 19214 75317239
1. halvår 2016821 34332 810 663136 704140 51714 14012740
1. halvår 2017806 22333 986 597136 972158 77617 18311221
 
1. halvår 2017
Østfold60 7615 857 6462 7911 073185-
Akershus og Oslo30 190706 8402 9242 1831092-
Hedmark109 2716 377 9758 9417 5817281419
Oppland57 625339 26218 60818 4722 27013-
Buskerud6 652168 7673 8599 6652 3834-
Vestfold54 6111 007 4532 11092131-
Telemark11 147157 6261 8343 8171 8253-
Aust-Agder5 961-1 1962 900272-
Vest-Agder7 639215 0453 5975 3855342
Rogaland234 8419 488 46222 84642 4046476-
Hordaland14 40177 3276 50715 046734--
Sogn og Fjordane12 052-9 67412 6453 5924-
Møre og Romsdal16 45468 00411 4377 6101 7605-
Sør-Trøndelag15 1553 810 24512 5377 7974335-
Nord-Trøndelag119 4685 705 92115 2645 8053232-
Nordland45 1656 0249 5228 8879966-
Troms - Romsa4 496-2 1805 3011 6726-
Finnmark - Finnmárku334-1 1451 284---

Tabell 2 
Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. 1. halvår. Tonn

Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. 1. halvår. Tonn
SvinFjørfeStorfeSauHestAnna kjøt
1. halvår 200755 89634 14542 0863 448183147
1. halvår 200861 22240 16142 7673 544169169
1. halvår 200960 26341 10841 6523 508207173
1. halvår 201063 02241 97140 4263 674179173
1. halvår 201164 36541 51140 5173 582196150
1. halvår 201264 66443 89237 9313 492156157
1. halvår 201362 95649 40340 4083 517160167
1. halvår 201463 70954 50138 9113 60380164
1. halvår 201565 69646 24738 3473 50148161
1. halvår 201669 31147 72339 1573 61636165
1. halvår 201767 42753 09039 5003 82631193
 
1. halvår 2017
Østfold5 0929 5998482410
Akershus og Oslo2 5401 2949084811
Hedmark9 1718 9462 68020349
Oppland4 8355925 688483423
Buskerud5894711 023232120
Vestfold4 5532 1516472100
Telemark96329452491117
Aust-Agder492-3316310
Vest-Agder6512981 02911911
Rogaland19 90214 1536 57092328
Hordaland1 1871371 672354-8
Sogn og Fjordane986-2 575338136
Møre og Romsdal1 331763 288195121
Sør-Trøndelag1 2606 6853 528198100
Nord-Trøndelag9 7798 3894 43714714
Nordland3 69462 846222216
Troms - Romsa370-610139229
Finnmark - Finnmárku30-29728--

Om statistikken

Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon og kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

I tabellane blir ofte omgrepet fjørfe nytta. Det er summen av dyreslaga høns, kylling, kalkun og andre fjørfe.

Standard klassifikasjonar

Fylke, der tal blir gitt samla for Oslo og Akershus fordi det er få jordbruksbedrifter i Oslo.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Kjøtproduksjon
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Ansvarleg seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Kor ofte og aktualitet

Halvår. Årleg.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata blir lagra i SSB.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken byggjer på rapportering frå slakteri og kontrollstasjonar. Alle slakt som slakteri og kontrollstasjonar tar hand om skal registrerast i Leveranseregisteret for slakt. Leveranseregisteret for slakt blir administrert av Landbruksdirektoratet.

Brukarar og bruksområde

Statistikken blir nytta av offentlege etatar og ulike næringsorganisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Ikkje relevant

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfattar alle leveransar av slakt til godkjende slakteri og kontrollstasjonar. Statistikken omfattar ikkje heimeslakt.

Datakjelder og utval

Landbruksdirektoratet sitt register over alle leverte slakt er grunnlaget for utarbeiding av statistikken.

Ikkje relevant.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk datainnsamling, frå Leveranseregisteret for slakt.

Statistikken blir kontrollert på aggregert nivå (lands- og fylkestal) i høve til tidlegare års registreringar.

Leveranseregisteret for slakt inneheld alle leverte slakt i løpet av året. SSB mottar aggregerte datafiler, der ein record inneheld opplysningar om alle slakt av det einskilde kjøtslag hos kvar produsent kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tal blir ikkje offentleggjort dersom dei kan medføre fare for at einskilde jordbruksbedrifter blir identifisert.

Samanlikningar over tid og stad

Statistikken går attende til 1952. Ved overgang til registerutnytting i 1995, har publisering av data etter produsentane sin lokalisering i kommune og fylke vore mogleg.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ein mogleg feilkjelde kan vere feilføringar og manglande opplysningar ved innlegging av data i registeret. Ein reknar imidlertid med at opplysningane i registeret er av god kvalitet.

 

 

 

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB