264522
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/aar
264522
statistikk
2017-04-26T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogsveier

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

412 

kilometer med ombygde helårsbilveier og sommerbilveier ble ferdigstilt i 2016

Antall kilometer ferdigstilte skogsveier1
20162015 - 20162006 - 2016
KmEndring i prosentEndring i prosent
1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler.Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Helårs bilveier og sommerbilveier
Nye veier1159,569,1
Ombygde veier41223,086,4
 
Vinterbilveier og traktorveier
Nye veier156-5,5-33,3
Ombygde veier68-5,623,6

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Ferdigstilte skogsveier

Ferdigstilte skogsveier
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)
20062836822150423455
20073205819655320979
20084137431660923686
20093276923250629191
201039183300455188112
20113647824935615542
20124429226447818978
20134418231447919558
20144387036443617569
201553410533542416572
201653411541242515668
 
2016
Østfold26538930
Akershus og Oslo705300
Hedmark7331651742
Oppland78108362193
Buskerud65746401011
Vestfold404271953
Telemark4011163297
Aust-Agder46616592311
Vest-Agder336974249
Rogaland9171891
Hordaland16371331
Sogn og Fjordane168426159
Møre og Romsdal20319511
Sør-Trøndelag7103000
Nord-Trøndelag20429847
Nordland615770
Troms - Romsa2661633203
Finnmark - Finnmárku6017000

Tabell 2 
Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner

Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
AnleggsutgifterOffentlige tilskudd til veibygging
I altHelårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
200684 60058 96925 63129 574
200784 14562 58721 55826 232
2008123 81392 89930 91438 001
2009117 01178 98238 02934 557
2010135 262110 04225 22041 966
2011123 263100 28722 97639 866
2012173 218138 92334 29555 902
2013178 392147 02631 36663 273
2014186 366148 35038 01660 963
2015243 172203 35839 81489 483
2016267 534221 77145 76398 021
 
2016
Østfold12 29511 8684272 506
Akershus og Oslo3 0552 98075749
Hedmark30 62630 0855419 332
Oppland31 30229 9221 38010 552
Buskerud24 77422 8141 9606 754
Vestfold21 18819 3311 8577 433
Telemark15 73114 3811 3504 351
Aust-Agder22 48514 9777 5087 019
Vest-Agder18 4539 9638 4904 574
Rogaland7 1082 0965 0121 558
Hordaland11 1539 3741 7795 548
Sogn og Fjordane20 52711 6158 91210 454
Møre og Romsdal9 0878 6734144 468
Sør-Trøndelag7 4317 43104 064
Nord-Trøndelag15 30813 8811 4277 842
Nordland6 4324 9421 4903 304
Troms - Romsa9 0345 8933 1416 462
Finnmark - Finnmárku1 5441 54401 050

Tabell 3 
Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter

Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter1
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveger og traktorveger
AlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskottAlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskott
1Gjelder både nybygging og ombygging.
20062042181068912954
20072472921137512652
20082382551489612978
200926327221810014969
20102883381288416647
201130733710711719665
2012390387411129168102
201337139518812417997
2014342350253156216122
201546246840216827289
2016421424353204299134

Tabell 4 
Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier

Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier1
Kilometer
1Kilde: Statens kartverk og Statens vegvesen.
2Pr 1. januar.
Hele landet
2015248 255
2016249 034
2017249 361
 
2017
Østfold1 670
Akershus og Oslo2 796
Hedmark11 708
Oppland6 701
Buskerud6 128
Vestfold1 237
Telemark4 815
Aust-Agder2 356
Vest-Agder728
Rogaland475
Hordaland915
Sogn og Fjordane624
Møre og Romsdal1 051
Sør-Trøndelag2 395
Nord-Trøndelag3 376
Nordland1 071
Troms - Romsa1 058
Finnmark - Finnmárku256

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Skogsveger

Omfatter ferdigstilte helårsbilveger, sommerbilveger, vinterbilveger og traktorveger.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av skogsveier

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfilen lagres som arkivfil på Unix.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om skogsveibyggingen. Det er gitt statistikk tilbake til driftsåret 1932/33.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er offentlige etater (departement, fylker), skogbrukets organisasjoner, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner.

Statistikken benyttes i Nasjonalregnskapet og den årlige i publikasjonen Naturressurser og miljø.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Seksjon for miljøstatistikk har gjort beregninger på veiarealet i Norge .

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

I prinsippet omfatter statistikken alle private skogsveier. Oppgaver over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan imidlertid ha mangler og må betraktes som minimumstall.

Statistikken dekker veianlegg som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Veianlegg som er påbegynt i meldingsåret, er ikke med.

Datakilder og utvalg

Oppgaver over veier som er bygd med tilskudd eller lån fra det offentlige, blir hentet fra skogavgiftsregnskapet. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd eller lån føres manuelt ved fylkesmannens landbruksavdeling og rapporteres videre til SSB.

Datainnsamling, editering og beregninger

Oppgavene over veier bygd med tilskudd blir hentet ut av skogavgiftsregnskapet av Landbruksdirektoratet og sendt til SSB. Oppgavene for veier bygd uten tilskudd samles inn av  Fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet som rapporterer disse videre til Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir Landbruksdirektoratet eller fylkesmannens landbruksavdeling kontaktet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Den første tiden etter at arbeidet med statistikken ble satt i gang, var det vanskelig å skille ut oppgavene for hvert år. Oversikt over skogsbilveier bygd før 1/7 1950 er derfor ett sammendrag av alle skogsveier bygd fra driftsåret 1932/33 til 1/7 1950.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I noen tilfeller kan veier bygd med tilskudd bli godkjent på et senere tidspunkt enn når de var ferdigbygd. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi seg utslag i statistikken.

Data over veier bygd med tilskudd antas å være fullstendige. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd kan ha mangler ved at ikke alle veianlegg er innrapportert. De samlede oppgaver over skogsveibyggingen kan derfor anses for å være minimumstall.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB