247494
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/sjofiske/aar
247494
Auka laksefangst i sjøen
statistikk
2016-11-25T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
sjofiske, Sjøfiske etter laks og sjøaure, fangst, rømte oppdrettsfiskFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken gir oversikt over fangst av laks og sjøørret tatt med kilenot og krokgarn. I den ordinære sesongen i 2016 ble det fisket 273 tonn villaks og ørret i norske fjorder.

Sjøfiske etter laks og sjøaure2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka laksefangst i sjøen

I den ordinære sesongen i 2016 blei det fiska 273 tonn villaks og sjøaure i norske fjordar. Dette er 15 prosent meir enn året før. Mest laks blei fiska i Finnmark.

Sjøfiske etter laks og sjøaure
KiloProsentTal
20162015 - 20162011 - 20162016
Fangst i alt273 12015-1160 929
Laks i alt269 37016-1159 169
Under 3 kg37 348-19-3316 704
3-7 kg158 65115-834 222
7 kg og over73 37252-18 243
Sjøaure3 750-2-101 760

Fangsten fordelte seg på 269 tonn laks og 4 tonn sjøaure. Dette er ein auke frå året før på 16 prosent for laks og ein nedgang på 2 prosent for sjøaure. Gjennomsnittsvekta for laks var 4,6 kilo i 2016 mot 4,1 kilo året før. 14 prosent av laksen vog under 3 kilo, 59 prosent vog mellom 3 og 7 kilo, medan 27 prosent var storlaks over 7 kilo. Prosenttala for 2015-sesongen var respektive 20, 59 og 21.

Stor auke i Finnmark

I Finnmark, som er det viktigaste laksefylket, blei det fiska 134 tonn laks i fjordane. Dette er 50 prosent meir enn året før, og fangsten utgjorde om lag halvparten av den totale laksefangsten i sjøen i Noreg. Det var auke i dei fleste andre fylka, bortsett frå Trøndelagsfylka og Sogn og Fjordane. Størst nedgang hadde Sør-Trøndelag, der fangsten nær blei halvert frå året før og enda på 19 tonn. Variasjonen i fangstane frå år til år heng i stor grad saman med tidspunktet på innsiget av laks og endringar i regulering av fisket.

Av kommunane hadde Namsos, Sør-Varanger og Alta dei største fangstane.

Rømt oppdrettsfisk

Langs kysten frå Rogaland til Troms er det høve til å fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvida sesong. Fisketida er frå 5. august til 28. februar, og fangsten er hovudsakleg rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.

I sesongen 2015/2016 blei det fiska 8,6 tonn, fordelt på 8,5 tonn laks og 0,1 tonn sjøaure. Gjennomsnittsvekta var 3,5 kilo for laks og 2,8 kilo for sjøaure.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB