54131
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/mat_statres/aar
54131
Flest tilsyn på matområdet
statistikk
2011-12-13T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
mat_statres, Mattilsynet - StatRes (opphørt), matsikkerhet, mattrygghet, tilsynsbesøk, drikkevann, dyrehelse, fiskehelse, fremmedstoffer, smittestoffer, matforgiftninger, plantehelse, importsertifikater, eksportsertifikater, grensekontroll.Jordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Mattilsynet - StatRes (opphørt)2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest tilsyn på matområdet

Mattilsynet utførte 32 570 tilsynsbesøk innenfor utvalgte områder for planter, landdyr, fisk, drikkevann og næringsmidler i 2010. Over halvparten av disse var innenfor matområdet.

I Mattilsynets arbeid for å sikre trygg mat og trygt drikkevann, fremme god plantehelse samt helse og velferd hos landdyr og fisk, er hovedaktiviteten tilsynsbesøk. Næringsmiddel- og drikkevannsområdet utgjør et stort område, der det ble utført nesten 18 000 tilsynsbesøk.

De 32 570 tilsynsbesøkene som er tatt med her, utgjør ikke den totale tilsynsaktiviteten i Mattilsynet.

Færre tilsyn

Antall utførte tilsyn gikk ned på de fleste tilsynsområdene fra 2009 til 2010. Den største reduksjonen var innenfor tilsyn med matbutikker og serveringsbransjen. Selv om næringsmiddelområdet var et område med stor tilsynsaktivitet i 2010, var nedgangen på nesten 30 prosent sammenliknet med 2009. Årsaken var at Mattilsynet i 2010 brukte mye tid og ressurser på å utvikle og ta i bruk fagdatasystemet MATS, og dette var derfor en forventet nedgang

Fordeling av antall tilsynsbesøk på ulike områder

Antall overvåknings- og kartleggingsprøver holdt seg relativt uendret for planter og fisk fra 2009 til 2010. Samtidig var det en nedgang på 25 prosent for prøver knyttet til dyrehelse, og 15 prosent for fremmedstoffer i mat.

Reduksjonen i antall prøver knyttet til dyrehelse og fremmedstoffer i mat har en viss sammenheng med at det i 2009 var relativt mange alvorlige sykdomsutbrudd med blant annet blåtunge hos storfe, resistent lakselus og svineinfluensa som genererte større aktivitet i noen av programmene. 2010 var i mindre grad preget av slike hendelser, selv om det også dette året var enkelte alvorlige tilfeller, blant annet e-coli-utbrudd.

Liten økning i ressursinnsats

Mattilsynets totale utgifter var 1 300 millioner kroner i 2010, en økning på 3,7 prosent fra året før. Av dette utgjorde lønnskostnadene 58 prosent, mens kjøp av varer og tjenester utgjorde 42 prosent. Mattilsynet hadde i alt 1 300 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, i 2010, en økning på knapt 3 prosent fra året før.

Hva som ikke inngår i tilsynsstatistikken

Slakteri og kjøttforedlingsbedrifter, dyrehelsepersonell og kosmetikktilsynene er ikke medregnet i de 32 570 tilsynsbesøkene.