9525
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/arkiv
9525
Mange små gårdsbruk fraflyttet
statistikk
2010-06-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
false

Landbrukseiendommer2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange små gårdsbruk fraflyttet

Nesten hver tredje landbrukseiendom med boligbygning, som hadde mindre enn 50 dekar jordbruksareal, stod ubebodd i 2009. I alt stod 22 prosent av landbrukseiendommene med boligbygning tomme.

Landbrukseiendommer med boligbygninger uten fast bosetting. 2009. Prosent

I alt er det registrert bortimot 187 000 landbrukseiendommer i Norge. Av dem har 84 prosent boligbygning. I 2009 stod 34 500 landbrukseiendommer med boligbygning ubebodde. Det vil si at de enten var helt fraflyttet eller bare ble brukt som ferieboliger. Variasjonen mellom fylkene var stor. I Vestfold stod under 9 prosent av landbrukseiendommene ubebodde, mens tilsvarende andel var 40 prosent i Nordland.

Små landbrukseiendommer blir fraflyttet

Det er landbrukseiendommene med relativt lite jordbruksareal og der det ikke lenger er aktiv drift, som blir fraflyttet. Over halvparten av landbrukseiendommene har mellom 5 og 50 dekar jordbruksareal. I 2009 var nesten hver tredje av disse eiendommene fraflyttet, mens det samme gjaldt 7 prosent av dem med mellom 100 og 200 dekar jordbruksareal. For de større eiendommene var det enda færre som stod ubebodde.

Antall kommuner, etter størrelsen på folketallet i kommunen. 2009
Antall innbyggere i kommunen Antall kommuner
Færre enn 2 500  131
2 500-4 999  105
5 000-9 999 88
10 000-24 999 71
25 000 og flere 35

Færre fraflyttede gardsbruk i folkerike kommuner

Litt over halvparten av den norske befolkningen bor i kommuner med over 25 000 innbyggere. Disse kommunene har for det meste sentral beliggenhet, og 11 prosent av landbrukseiendommene ligger her. Drøyt 14 prosent av landbrukseiendommene med boligbygning i disse kommunene hadde bolighus som stod ubebodde, mens det samme gjaldt 31 prosent av landbrukseiendommene i kommuner med færre enn 2 500 innbyggere.

Bygninger på landbrukseiendommer. 2009

Nesten én av ti bodde på landbrukseiendom

I 2009 bodde 9 prosent av befolkningen på en landbrukseiendom, men denne andelen varierte mye. I Sogn og Fjordane var hver fjerde innbygger bosatt på en landbrukseiendom, mens andelen for Oslo og Akershus var drøyt 2 prosent.

En million bygninger på landbrukseiendommene

Norske landbrukseiendommer har en omfattende bygningsmasse. I alt er det registrert i overkant av en million bygninger, og nesten halvparten av dem er driftsbygninger. I overkant av 22 prosent av bygningene på landbrukseiendommene er bygd før 1900 og inngår dermed i det nasjonale SEFRAK-registeret.

Bakgrunn

Statistikken bygger på data fra ulike registre, og eiendommer i Landbruksregisteret er utgangspunktet. For tiden pågår en oppdatering av arealer og enheter i Landbruksregisteret som følge av at kommunene kvalitetssikrer arealopplysninger på landbrukseiendommene. Oppdateringene i Landbruksregisteret fører til at endringene fra ett år til neste ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i denne perioden. Overgang fra matrikkeladresse til vegadresse har også gitt store endringer i statistikken i enkelte kommuner fra ett år til det neste. Detaljerte kommunetall har derfor ikke blitt publisert hvert år.

SEFRAK-registeret

Dette er et nasjonalt register over bygninger som er oppført før 1900. Men i Finnmark inngår bygninger bygd før 1945. Bare en liten andel av bygningene i dette registeret er vernet.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB