9519
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/arkiv
9519
En av ti bor på en landbrukseiendom
statistikk
2008-11-06T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
false

Landbrukseiendommer2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av ti bor på en landbrukseiendom

Rundt om i landet er det omkring 440 000 nordmenn som bor på landbrukseiendommer. I alt er det nesten 160 000 landbrukseiendommer som har en eller flere boligbygninger. Av disse er hver femte ubebodd.

Bygninger på landbrukseiendommer. 2007

Landbrukseiendommer med boligbygninger som er uten fast bosetting. 2007. Prosent

Det er store variasjoner mellom fylkene. I Sogn og Fjordane bor hver fjerde innbygger på en landbrukseiendom, mens andelen for Oslo og Akershus er 2,3 prosent. Andelen ubebodde eiendommer varierer også mye. I Vestfold er knapt 8 prosent av landbrukseiendommene ubebodde, mens 38 prosent av landbrukseiendommene i Nordland mangler bosatte.

Hver fjerde bebygde landbrukseiendom har hatt byggeaktivitet de siste ti årene. Byggeaktiviteten har vært størst i Rogaland, hvor 36 prosent av de bebygde landbrukseiendommene hadde byggeaktivitet i siste tiårsperiode. Minst byggeaktivitet var det i de tre nordligste fylkene med om lag 15 prosent.

En av fire landbrukseiendommer eid av en kvinne

For landet sett under ett har hver fjerde eiendom kvinnelig eier. Kvinneandelen varierer en del mellom fylkene. I Rogaland er det bare knapt 19 prosent kvinnelige eiere, mens det i de tre nordligste fylkene er over 30 prosent.

Litt over 105 000 eiendommer har personlig eier som er gift, og 16 300 av dem blir eid av ektefellene i sammen. Totalt er det 33 000 landbrukseiendommer som har mer enn en eier.

Bakgrunn

Statistikken bygger på data fra ulike registre, og der eiendommen i Landbruksregisteret er utgangspunktet. For tiden pågår en oppdatering av arealer og enheter i Landbruksregisteret som følge av at kommunene kvalitetssikrer arealopplysninger på landbrukseiendommene. Oppdateringene i Landbruksregisteret fører til at endringene fra 2006 til 2007 ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i denne perioden. Det blir derfor ikke publisert kommunetall for 2007.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB