143410
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/aar
143410
Færre bor på landbrukseiendommer
statistikk
2014-06-20T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
false

Landbrukseiendommer2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre bor på landbrukseiendommer

I 2013 var 408 000 personer i Norge registrert som bosatt på en landbrukseiendom. Fra 2006 til 2013 er dette tallet redusert med 38 500 personer. Hver femte landbrukseiendom med bolighus var uten fast bosetting i 2013.

Landbrukseiendommer1
2013
AntallProsent av alle eiendommer
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
I alt186 128100
Type eiendom
Eiendom med jordbruksareal164 75789
Eiendom med produktivt skogareal132 76971
Eiendom med boligbygning150 33781
Eiendom med boligbygning uten fast bosetting30 76417
 
Type eier
Mann125 72968
Kvinne47 89226
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt12 5077

I alt ble det registrert 186 000 landbrukseiendommer i Norge i 2013, og av disse hadde 150 000 bolighus. Mens nærmere 10 prosent av befolkningen bodde på landbrukseiendommer i 2006, var andelen i 2013 redusert til 8 prosent. Det er store fylkesvise forskjeller. Akershus og Vestfold har 5 prosent av befolkningen på landbrukseiendommer, mens en fjerdedel av innbyggerne i Sogn og Fjordane bor slik. I 2013 var 20 prosent av landbrukseiendommene med bolighus uten fast bosetting. Andelen ubebodde eiendommer varierer fra 7 prosent i Vestfold til 37 prosent i Nordland. Mange ubebodde eiendommer blir imidlertid brukt som feriebolig.

Størst eiendommer i Finnmark

Det samlede arealet av landbrukseiendommene utgjør 248 millioner dekar. Dette gir en gjennomsnittsstørrelse på 1 300 dekar per eiendom. En gjennomsnittseiendom varierer fra 400 dekar i Vestfold til 11 000 dekar i Finnmark. Finnmark har noen store eiendommer som trekker opp gjennomsnittet.

Bare 4 prosent er jordbruksareal

Av eiendommenes totale areal utgjør jordbruksarealet 4 prosent og produktivt skogareal 28 prosent. I tillegg består landbrukseiendommene av andre typer areal som uproduktiv skog, fjell, myr, vann, åpen fastmark, veier og liknende. Nærmere én av tre eiendommer er på mindre enn 100 dekar, mens 770 eiendommer med over 20 000 dekar har et samlet areal på 122 millioner dekar.

1 million bygninger

Bygninger er viktige i kulturlandskapet, og norske landbrukseiendommer har en omfattende bygningsmasse. I alt er det registrert bortimot 1 million bygninger på landbrukseiendommene, det vil si en fjerdedel av alle bygninger i Norge. Om lag 219 000 av bygningene inngår i det nasjonale SEFRAK-registeret og er altså bygd før 1900 eller fredet. Dette tilsvarer omtrent 60 prosent av alle bygningene i dette registeret. Halvparten av de 171 000 bebygde landbrukseiendommene har én eller flere SEFRAK-bygninger.

Hver femte landbrukseiendom har mer enn én eier

De fleste landbrukseiendommene har én eier. Av 28 000 eiendommer med to eiere er to av tre eid av ektefeller. 9 000 eiendommer har tre eller flere eiere. Spesielt skogeiendommer uten jordbruksareal og ubebygde eiendommer har mange eiere.

De siste årene har andelen kvinnelige eiere økt svakt, og i 2013 hadde i underkant av 26 prosent av landbrukseiendommene kvinnelig eier. Nær 68 prosent av eiendommene har mannlig eier, mens i underkant av 7 prosent av eiendommene har upersonlig eier . Av disse er det 5 200 dødsbo. I gjennomsnitt er de kvinnelige eierne 60 år, mens mennene er 57 år.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB