275509
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/aar
275509
statistikk
2017-06-20T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealLandbrukseiendommer , Eiendom, Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
true

Landbrukseiendommer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

29 992

landbrukseiendommer med boligbygning uten fast bosetting

Landbrukseiendommer1
2016
AntallProsent av alle eiendommer
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
I alt184 407100
Type eiendom
Eiendom med jordbruksareal162 98688
Eiendom med produktivt skogareal131 87772
Eiendom med boligbygning147 47480
Eiendom med boligbygning uten fast bosetting29 99216
 
Type eier
Mann124 49168
Kvinne47 11926
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt12 7977

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunenes folketall og type landbrukseiendom

Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunenes folketall og type landbrukseiendom
Personer i NorgePersoner bosatt på landbrukseiendomLandbrukseiendommer i altLandbrukseiendommer med bolighusUbebodde landbrukseiendommer med bolighusØvrige landbrukseiendommer
1Basert på folketallet 1. januar for gjeldende år.
2016
Hele landet5 213 985382 961184 407147 47429 99236 933
Kommunenes folketall1
Færre enn 2 500 innbyggere191 84750 50631 88424 5067 3017 378
2 500 - 4 999 innbyggere346 88475 53940 22332 3227 7367 901
5 000 - 9 999 innbyggere614 95097 70947 18938 4787 6648 711
10 000 - 24 999 innbyggere1 160 071100 32541 93234 1075 0557 825
25 000 innbyggere og over2 900 23358 88223 17918 0612 2365 118

Tabell 2 
Landbrukseiendommer, bebyggelse og fast bosetting

Landbrukseiendommer, bebyggelse og fast bosetting1
Landbrukseiendommer i altBebygde landbrukseiendommerBebygde landbrukseiendommer (prosent)Landbrukseiendommer med boligbygningLandbrukseiendommer med boligbygning og bosettingLandbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent)Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
2016
Hele landet184 407168 43291,3147 474117 48220,3382 961
Fylke
Østfold6 7716 06689,65 5074 9709,817 437
Akershus7 5946 71088,46 0845 5818,321 843
Oslo15212682,9866820,9517
Hedmark16 00014 75492,213 15710 87517,333 364
Oppland14 82913 63591,912 14410 40814,334 379
Buskerud9 6388 78991,27 6516 63613,323 135
Vestfold4 6434 23391,23 8733 6296,313 315
Telemark8 1867 54092,16 6025 27120,216 268
Aust-Agder5 5935 01689,74 4763 48422,210 344
Vest-Agder7 5316 72689,35 8514 22227,812 378
Rogaland10 4349 53691,48 5117 27214,629 006
Hordaland13 60112 77593,911 1458 49423,827 385
Sogn og Fjordane10 1949 79896,19 0576 90823,722 606
Møre og Romsdal13 76013 02594,711 6949 54118,429 994
Sør-Trøndelag11 04810 23892,78 9467 31218,325 597
Nord-Trøndelag9 4338 73192,67 8706 82613,324 612
Nordland18 84316 79289,113 6308 37238,621 580
Troms - Romsa12 19810 73888,08 6235 83032,414 427
Finnmark - Finnmárku3 9593 20480,92 5671 78330,54 774
 
Eier
Mann124 491116 55093,6104 72786 52517,4287 403
Kvinne47 11942 90491,137 24527 85725,283 630
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt12 7978 97870,25 5023 10043,711 928
 
Eid jordbruksareal
0 - 4 dekar21 42113 72964,17 2164 34039,911 466
5 - 49 dekar100 12092 99292,980 85758 45927,7161 262
50 - 99 dekar29 40128 68097,527 28824 06411,880 741
100 - 199 dekar22 14321 80398,521 16920 0175,478 734
200 - 299 dekar6 8916 82499,06 6586 4353,328 399
300 - 499 dekar3 4773 45599,43 3683 2842,516 637
500 dekar og mer95494999,59188833,85 722
 
Produktivt skogareal
0-24 dekar52 53047 48790,440 98331 51323,194 091
25-99 dekar45 75640 01487,534 09126 17323,279 743
100-249 dekar34 74332 01592,128 42822 64820,373 608
250-499 dekar22 76021 45794,319 41916 07517,255 660
500-999 dekar15 86715 18095,713 81011 74215,042 732
1 000-1 999 dekar7 9737 66096,16 9276 01013,222 699
2 000-4 999 dekar3 5503 42796,52 9762 62711,710 556
5 000-19 999 dekar99896897,070560813,83 109
20 000 dekar eller mer23022497,41358636,3763

Tabell 3 
Bygninger på landbrukseiendommer

Bygninger på landbrukseiendommer1
Bebygde landbrukseiendommerBebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år (prosent)Bygninger i altBygninger med SEFRAK-registrering (prosent)2Boligbygninger i altDriftsbygningerSeterhus, skogskoier, naust mmØvrige bygninger
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
2Omfatter bygninger som er oppført før 1900. I Finnmark er bygninger fra før 1945 registrert.
2016
Hele landet168 43220,3963 96821,7209 036446 88186 496221 555
Fylker
Østfold6 06623,733 50319,18 05318 4595006 491
Akershus6 71021,239 96723,59 87918 09547711 516
Oslo12628,62 14225,4303222991 518
Hedmark14 75418,794 04226,419 57146 5817 06320 827
Oppland13 63520,898 38123,318 70853 8698 72917 075
Buskerud8 78922,266 11029,411 88034 4094 48015 341
Vestfold4 23323,222 64322,75 38210 6914136 157
Telemark7 54021,347 02225,19 59421 9042 86112 663
Aust-Agder5 01622,825 03530,65 60810 7531 4397 235
Vest-Agder6 72621,628 47826,67 23612 0851 7177 440
Rogaland9 53633,855 61411,613 56226 9363 16211 954
Hordaland12 77521,676 13023,815 46633 58811 49115 585
Sogn og Fjordane9 79818,564 48026,813 42032 8798 8339 348
Møre og Romsdal13 02519,071 48126,915 58429 9959 84116 061
Sør-Trøndelag10 23823,664 09617,613 14531 4876 28513 179
Nord-Trøndelag8 73122,748 01011,911 31723 2274 1269 340
Nordland16 79212,769 39011,016 63822 5218 26621 965
Troms - Romsa10 73813,644 50314,610 56815 0805 92212 933
Finnmark - Finnmárku3 20411,012 9418,83 1224 1007924 927

Om statistikken

Statistikken omfatter tall for antall landbrukseiendommer, arealressurser, antall og type bygninger, bosetting på landbrukseiendommer samt eieropplysninger.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Landbrukseiendom

Eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer). Noen eiendommer følger ikke hovedregelen. Det gjelder f.eks. en del offentlig eide eiendommer som tilhører ulike forvaltningsområder. 

Bygningstype

Bygningstype blir fastlagt etter hvilken funksjon en bygning skal ha. I denne statistikken omfatter kategorien boligbygninger bygningskodene 111 – 199, med unntak av kodene 161, 171, 172, 181, 182 og 183, driftsbygninger består av bygningskodene 231 – 249 og seterhus, skogskoier, naust med mer av bygningskodene 171,172 og 183. "Øvrige bygninger" utgjør resten av bygningskodene.

Byggeaktivitet siste 10 år

Opplysninger hentes fra bygningsdelen av Matrikkelen. "Byggeaktivitet siste 10 år" er knyttet til bygninger med igangsattdato for nybygg/tilbygg/ombygging i aktuell tiårsperiode.

Bosetting

En landbrukseiendom regnes som bosatt dersom minst en person i Det sentrale folkeregisteret er registrert med fast adresse på eiendommen.

Standard klassifikasjoner

Bygningstype

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata blir tatt vare på i det ordinære datalagringssystemet i SSB.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi et bilde av bebyggelse, bosetting og arealer på landbrukseiendommer. Statistikken omfatter også opplysninger om eierne av landbrukseiendommer og næringsaktivitet.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner og media er andre brukere av statistikken.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken "Strukturen i skogbruket" omfatter landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal og statistikken "Strukturen i jordbruket" omfatter landbrukseiendommer med aktiv jordbruksdrift i egen regi.

Enhetene i statistikken "Strukturen i skogbruket" følger hovedregelen for hva som er en landbrukseiendom (se Definisjoner). Det medfører at antall eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal er noe lavere i skogstatistikken enn i statistikken for landbrukseiendommer.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Fram til og med 2010 omfattet statistikken alle landbrukseiendommer i Landbruksregisteret per desember for aktuell årgang med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal .

Fra og med 2012 bygger deler av statistikken på endret datagrunnlag. Matrikkelen, som er Kartverkets offentlige register over grunneiendommer, eiendommer og eiere, har også et digtitalt eiendomskart. Dette har sammen med data fra Landbruksregisteret og Arealressurskart fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vært grunnlaget for en GIS-analyse som har ført fram til et nytt datagrunnlag for arealer og eiendomsstruktur. Den kartbaserte informasjonen har ført til at vi har bedre kontroll med de ulike arealtypene på eiendommene. Noen av eiendommene i Landbruksregisteret er tatt ut fordi de ikke oppfyller kravene til en landbrukseiendom, mens andre eiendommer har kommet til. Statistikken omfatter landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.

Statistikken for 2015 bygger på en ny utgave av GIS-analysen med data for 2015. For kommende år vil det bli gjennomført GIS-analyser for vedlikehold av eiendomspopulasjonen og arealressursene med 2 - 3 års mellomrom.

 

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på data fra Landbruksregisteret, Matrikkelen, Virksomhets- og foretaksregisteret, Det sentrale folkeregisteret, SEFRAK-data om bygninger bygd før 1900 og fredete bygninger samt SSBs Totalpopulasjon for jordbruksbedrifter. Tall for bosetting er per 1. januar gjeldene år, mens eieropplysningene er per 31. desember gjeldene år.

Landbruksregisteret er landbrukets registerkjerne for tilskuddsforvaltning og administrasjon. Landbruks- og matdepartementet er registereier, mens Landbruksdirektoratet har forvaltningsansvaret.

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiere, digitale eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket er registereier.

SEFRAK er Riksantikvarens landsdekkende register over eldre bygninger og fredede bygninger.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken bygger på direkte utnyttelse av registre nevnt under 3.2.

Det blir gjennomført kontroller av dubletter og flere logiske kontroller.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall offentliggjøres ikke hvis det fører til fare for identifisering av enkelteiendommer.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken landbrukseiendommer ble første gang publisert i 2006. Tilsvarende statistikk er utarbeidet for 2000 . Ved sammenligning av statistikk for 2000 med årgangene fra 2006, kan kvalitetsheving av registrene og ulik populasjonsavgrensning være årsak til en del endringer på lokalt nivå. Det er ikke publisert tall for 2011. Det skyldes dels at ny metodikk for å bestemme populasjonen ble utviklet under Landbrukstelling 2010 og dels forsinkelse ved Bolig- og folketelling 2011 knyttet til adresser og bosetting.

Resultatene for 2000 ble blant annet presentert ved indikatoren "bosetting på bebygde landbrukseiendommer". For 2006 blir indikatoren "bosetting på landbrukseiendommer med boligbygninger" benyttet. Skifte av indikator førte til en endring i andelen ubebodde eiendommer.

Bygningstypene "helårsboliger benyttet som fritidsbolig" og "våningshus benyttet som fritidsbolig" inngår fra og med 2006-tallene som boligbygninger, mens de i 2000-tallene ikke var definert som boligbygninger.

Innføring av eiendomsskatt i en del kommuner har i enkelte tilfeller medført endringer i klassifisering av bygninger etter bygningstype. Spesielt kan omkoding av fritidsbolig til våningshus eller enebolig ha betydning for andel bebodde eiendommer med bolighus.

Et omfattende arbeid med oppdatering av gårdskart er nå avsluttet. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet kart som viser arealressurser og arealtall for hver enkelt landbrukseiendom.

Opplysninger om eier av landbrukseiendom blir fra og med 2007 hentet fra Matrikkelen, det vil si tinglyste hjemmelshavere. Dette omfatter både personer og selskap. Snaut 38 000 landbrukseiendommer har mer enn en eier, mange av disse er ektefeller. Som referanseeier for eiendommen har en i slike tilfeller valgt den som har størst eierandel, ved like andeler den eldste. Fra og med 2015 er det foretatt en justering i de tilfellene der det er flere eiere og der eieren med størst eierandel er død. I slike tilfeller velges den av øvrige eiere som har størst eierandel som referanseeier. Før 2007 er det eieropplysninger fra Landbruksregisteret som er benyttet. I en del tilfeller er det i Landbruksregisteret ført en kontaktperson eller et driftsselskap som eier, likeså er det uklart hvordan eieropplysningene behandles når kun deler av en eiendom har skiftet eier.

Bygninger som er ført som meldingssak etter at Matrikkelen i 2008 ble tatt i bruk som erstatning for GAB-registeret (Grunneiendom, Adresse, Bygning), har blitt mangelfullt registrert i 2008 og 2009. I 2010 er meldingssakene registrert, og de omfattet da 5000-6000 nye bygninger i landbruket.

Fram til og med 2010 omfattet statistikken landbrukseiendommer i Landbruksregisteret per desember for aktuell årgang med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Det nye GIS-baserte opplegget fra og med 2012 (se Produksjon) medførte en liten økning i totalt antall landbrukseiendommer.  Datagrunnlaget for 2013 og 2014 bygger i stor grad på de samme arealoppgavene som for 2012, men med noen justeringer basert på nye eiendommer i Landbruksregisteret eller eiendommer som er fjernet fra registeret. Deling av landbrukseiendommer (tun/bebyggelse, landbruksarealer som selges til andre landbrukseiendommer) er vanskelig å fange opp. Det betyr at endringer i publiserte tall fra 2014 til 2015 også kan omfatte noen endinger som faktisk skjedde i perioden 2012-2013 eller 2013-2014.     

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Feilkilder er feilføringer og manglende opplysninger ved innlegging av data i de ulike registrene som statistikken bygger på. Under kontroll av dataene i de ulike registrene kan det også oppstå feil.

De registrerte arealene i ulike registre kan være feil. Over tid skjer det omdisponering, tilkjøp og frasalg av arealer. Selv om registerdataene generelt er av god kvalitet, kan det forekomme feil på grunn av feilklassifisering, manglende oppdatering eller oppdatering til ulike tidspunkt. For eksempel kan en landbrukseiendom ha tilknyttet grunneiendom som er blitt omdisponert til annet enn landbruk. For upersonlige eiere, som fylker og kommuner, kan innslaget av feil grunneiendommer ha betydning, spesielt i forhold til antall bosatte. Alders- og sykehjem og utleieboliger kan ha blitt talt sammen med landbruksgrunneiendommer.

I slike tilfeller blir antall bosatte korrigert på grunneiedomsnivå. Dette gjøres ved at grunneiendommer med bygningstype som sykehjem, bo- og servicesenter, boligblokker osv, eller som totalt omfatter bygninger med mer enn seks boenheter, blir korrigert i forhold til bosetting. Oppsummert til landbrukseiendom utgjør dette om lag 10 000 personer på i alt ca 200 landbrukseiendommer.

Det gjenstår fremdeles en del kommuner som ikke har foretatt overgang fra matrikkeladresser til offisiell adresser (gateadresser). For noen kommuner tar dette mange år, i andre kommuner skjer det fort. I slike overgangsfaser kan ulike tidspunkt for ajourhold av informasjon i ulike registre få en viss betydning. Ulikt tidspunkt for oppdateringa i befolkningsregisteret og i Matrikkelen kan medføre manglende kopling av bosatte.

Den største feilkilden fra og med 2012 er mangelfull eiendomsidentifikasjon i Matrikkelen. Det er ikke alle eiendomsteiger det er mulig å finne eier eller eiere til i Matrikkelen. I andre tilfeller kan eiendomskartet mangle grunnleggende identifikasjon som gårdsnummer eller bruksnummer. Andre eiendomsteiger er det knyttet usikkerhet til med hensyn til hvem som eier og hvor eiendomsgrensene går. Det kan også være teiger som har tilknyttet mange matrikkelnummer og eiere. I opplegget for landbrukseiendommene er det gjort registerkoblinger med inntil fire eiere. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å definere en eller flere eiendomsteiger som en egen landbrukseiendom. Disse eiendomsteigene, uten en klart definert eier, er tatt med i datagrunnlaget fordi de har jordbruksareal eller skogareal, og kommer som et tillegg til arealstatistikken for landbrukseiendommene. Restgruppen for 2015 av eiendomsteiger, uten en klart definert eier, hadde et totalareal på 44 666 km2, hvorav 81,6 km2 var jordbruksareal og 1 752 km2 var produktivt skogareal. I alt 87 prosent av arealet på teigene uten en klart definert eier besto av åpen fastmark, vann og bart fjell.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB