33327
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/arkiv
33327
Låge engavlingar i 2006
statistikk
2007-05-09T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jordbruksavling, Potet- og grovfôravlingar, jordbruksavlingar, fôr, poteter, høy, raigras, silovekstar, grønfôrJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Potet- og grovfôravlingar2006, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Låge engavlingar i 2006

I 2006 var samla avling av eng til slått om lag 2,59 millionar tonn rekna om til tørt høy, ein nedgang på 2 prosent frå året før.

Avling av eng til slått#1, 2000-2006*

Avlinga av eng til slått ligg 4,9 prosent under gjennomsnittet for perioden 2001-2005, og ein må heilt tilbake til 1996 for å finne eit år med lågare engavlingar. Fleire fylke hadde gode avlingar i fjor, men avlingssvikt for andre fylke trakk gjennomsnittet ned. Rekna i kilo per dekar var engavlinga 596 kilo i 2006, mot 607 kilo i 2005.

Det blei hausta 252 000 tonn grønfôrvekstar, ein nedgang på 28 100 tonn frå året før. Raigras utgjorde 156 300 tonn eller 62 prosent av det hausta grønfôret.

Potetavlinga er berekna til 376 000 tonn i 2006, om lag det same som gjennomsnittet for perioden 2001-2005. Dette gir ei gjennomsnittleg avling av poteter på 2 695 kilo per dekar i 2006.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB