357474
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
357474
statistikk
2019-08-07T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Aktive jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

47 900

rypejegere

Jegere på jakt
2018-20192017-2018 - 2018-2019
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt139 770-1,4
Småviltjakt83 9901,4
Rypejakt47 9006,0
Hjorteviltjakt91 270-3,3
Elgjakt59 340-2,6
Hjortejakt48 030-0,4
Villreinjakt7 620-23,2
Rådyrjakt42 530-1,1

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke

Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke
Antall jegere som løste jegeravgiftAntall jegere som har rapportertAntall jegere som ikke har rapportert
I altJaktetIkke jaktet
1Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.
Hele landet
2011-2012200 800182 250146 53035 72018 550
2012-2013193 450174 740137 24037 50018 700
2013-2014196 870175 990139 38036 61020 890
2014-2015201 420179 280142 85036 43022 140
2015-2016200 630180 070139 01041 06020 560
2016-2017204 400182 510142 10040 40021 890
2017-2018204 340183 210141 76041 45021 130
2018-2019204 800183 080139 77043 31021 720
 
2018-2019
Østfold9 5908 6906 2402 450890
Akershus19 32017 57012 4305 1401 750
Oslo12 75011 5507 7603 7901 210
Hedmark13 75012 39010 3502 0401 370
Oppland10 7509 7407 8801 8501 010
Buskerud10 2309 3207 0602 260920
Vestfold7 0406 4504 5201 930590
Telemark8 4807 6706 2301 440800
Aust-Agder5 7405 1404 1201 030590
Vest-Agder7 6506 8505 3601 490800
Rogaland9 8909 0106 1602 860880
Hordaland13 35012 0808 8903 1901 270
Sogn og Fjordane6 9406 2805 1701 120660
Møre og Romsdal10 0509 3507 4401 910690
Trøndelag28 37025 13020 7104 4103 240
Nordland12 83011 3908 8102 5801 440
Troms - Romsa9 3408 4106 2602 150930
Finnmark - Finnmárku6 0305 1403 7801 350900
Utlendinger1 99034028060390
Andre17305903402601 390

Tabell 2 
Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder

Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder1
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
1Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.
2018-2019
Menn128 97078 19044 14084 57054 66045 0707 03039 840
Kvinner10 5305 7003 7106 5004 5602 8905902 630
 
Jegerens alder
Under 20 år4 7503 1401 7803 2302 2001 6903401 730
20-29 år18 91013 1207 56011 5207 3806 3001 0306 220
30-39 år23 19015 3208 68014 3408 7707 6501 2407 250
40-49 år30 06018 38010 75019 46012 26010 4701 7009 200
50-59 år29 99016 88010 04020 03013 12010 7201 6408 940
60-69 år21 69011 5106 53014 90010 1407 6401 1806 200
70 år eller eldre10 9105 5402 5107 5905 3503 4904902 930

Tabell 3 
Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke

Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
1Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse.
Hele landet
2013-2014139 38082 74045 11092 03061 29044 2109 81039 470
2014-2015142 85087 76049 65092 86061 22045 35010 61040 370
2015-2016139 01080 28040 86094 13061 55046 41011 09041 540
2016-2017142 10083 88045 78094 22061 13047 18010 43042 380
2017-2018141 76082 83045 21094 43060 93048 2209 92043 010
2018-2019139 77083 99047 90091 27059 34048 0307 62042 530
 
2018-2019
Østfold6 2404 0109504 3503 0706101203 210
Akershus12 4308 8904 5106 3804 2801 8004903 590
Oslo7 7606 0504 1803 0101 7001 1404901 270
Hedmark10 3505 9402 3807 3706 2901 8707903 160
Oppland7 8804 5702 2005 0903 7802 6708302 240
Buskerud7 0604 2601 6204 7003 2602 3205302 480
Vestfold4 5202 9909502 8901 4601 4002202 240
Telemark6 2303 1009205 2104 2903 6608203 010
Aust-Agder4 1202 1405703 5602 8602 4403702 790
Vest-Agder5 3603 1501 3304 3403 3902 9003003 580
Rogaland6 1603 7601 8904 2601 3703 4204402 740
Hordaland8 8904 5103 0906 2908705 940560530
Sogn og Fjordane5 1701 5909104 7204304 660340130
Møre og Romsdal7 4403 1502 0506 0502 0105 7106703 040
Trøndelag20 71012 6209 17013 38011 1207 0005707 330
Nordland8 8105 7104 5005 0204 76021010960
Troms - Romsa6 2604 4903 9902 8002 7201102090
Finnmark - Finnmárku3 7802 7502 5201 4801 450401030
Utlendinger28012030200130702060
Andre1340210140170100602060

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over antall aktive jegere og hva de har jaktet på.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Småvilt

Viltartene som inngår i statistikken over småviltjakt. Inkluderer 36 småviltarter (fugler og pattedyr) og rådyr.

 

Hjorteviltjeger

Med hjorteviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har jaktet på en eller flere av følgende hjorteviltarter: elg, hjort, villrein og rådyr.

Småviltjeger

Med småviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har oppgitt å ha jaktet på en eller flere av følgende småviltarter: storfugl, orrfugl, lirype, fjellrype, jerpe, ringdue, ravn, kråke, skjære, nøtteskrike, trost, rugde, enkeltbekkasin, stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, siland, toppand, ærfugl, havelle, svartand, grågås, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv, storskarv, måker, bever, hare, ekorn, rødrev, grevling, villmink, mår eller røyskatt.

Jaktåret

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jegerregisteret

Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se hjemmesiden til Jegerregisteret.

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling der et bestemt antall av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. For å kunne delta på lisensfelling må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.

Jaktdag

Dager hvor bare en del av dagen har vært brukt til jakt, regnes også som én jaktdag.

 

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av småvilt.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Dataene er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon om jaktutøvelsen i Norge. I perioden 1971/1972-1985-1986 ble det registrert hvilken jaktform jegerne planla å delta på. For jaktåret 1994/1995 og fra og med 1997/1998 er det spurt om hvilke jaktformer jegerne faktisk har deltatt på. Fra og med jaktåret 2001/2002 var datagrunnlaget godt nok til at resultater kan publiseres. Fra og med jaktåret 2008/2009 er det gitt tall på kommunenivå.

Brukere og bruksområder

Statistikken blir laget på oppdrag for Miljødirektoratet. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og interesserte jegere.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres tall over antall felte småvilt og rådyr og antall personer som har løst jegeravgiften.

Lovhjemmel

Annen lovhjemmel og Statistikkloven § 2-1.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle jegere som har betalt jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Den enkelte jeger.

Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår må rapportere for det samme jaktåret.

Datainnsamling, editering og beregninger

Hver enkelt jeger rapporterer på tilsendt rapportskjema eller via Internett til Statistisk sentralbyrå.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert og rettet opp for absolutte og mulige feil.

Antall jegere blir summert opp og fordelt på fylke og kommune.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data fra oppgavegiverne vil skje i samsvar med krav stilt i statistikklovens bestemmelser. Det medfører at det ikke publiseres tall der hvor færre enn 3 jegere har deltatt på jakt.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med 1971/1972 til og med 1985/1986 ble det spurt i forkant av jakten hva jegeren hadde tenkt å jakte på. I nåværende undersøkelse blir jegeren spurt i etterkant om hvilken jakt de faktisk utøvde.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

På rapportskjemaet skal jegeren krysse av for hvilke jaktformer de har deltatt på. Når det gjelder jakt på småvilt og rådyr, kontrolleres disse opplysningene mot opplysningene for felte dyr for jegere med utbytte. Antall felte elg, hjort, villrein og gaupe rapporteres på annen måte, og derfor har en ikke den samme kontrollmuligheten av opplysningene om jakt på disse artene. Det kan derfor forekomme at jegeren enten feilaktig oppgir å ha jaktet på en av disse fire artene, eller glemmer å føre opp at de har jaktet på dem. Dette er ikke mulig å avdekke under editering. Det samme er tilfellet for småvilt- og rådyrjegere uten utbytte.

Fra og med jaktåret 2001/2002 har svarprosenten ligget så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger på frafallet. Det er grunn til å tro at andelen som ikke har jaktet, er atskillig større blant dem som ikke rapporterer, enn blant den som rapporterer. Frafallet av jegere som har deltatt på en eller flere jaktformer, skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere dette.

Til og med jaktåret 2000/2001 ble antall jegere beregnet med ulike statistiske metoder. Det kan være variasjoner som dels skyldes de benyttede beregningsrutinene.

Resultatene kan ellers være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver fra jegerne.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB