302012
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
302012
statistikk
2018-04-09T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Registrerte jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

14 %

kvinner i Jegerregisteret 2017/2018

Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
2017-20182017-2018Endring, prosent
Antall personerProsent2016-2017 - 2017-20182013-2014 - 2017-2018
Personer oppført i Jegerregisteret501 851100,01,78,1
Menn431 47586,01,26,1
Kvinner70 37614,05,022,3
Personer som løste jegeravgiftskort202 299100,00,03,9
Menn184 57391,2-0,52,3
Kvinner17 7268,85,224,1
Personer som besto jegerprøven11 928100,0-6,8-5,0
Menn8 44470,8-9,9-14,1
Kvinner3 48429,21,626,3

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
Registrerte personerBetalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
2009-2010430 317382 32347 994194 166180 69313 47313 27210 4202 852
2010-2011438 618388 37050 248196 278182 52213 75611 9909 5332 457
2011-2012447 553394 90852 645198 467184 26414 20312 80510 1612 644
2012-2013455 861400 73655 125191 283177 37613 90712 3589 6002 758
2013-2014464 176406 62857 548194 679180 39814 28112 5589 8302 728
2014-2015473 092412 76860 324199 268184 11815 15013 57310 4083 165
2015-2016482 988419 64463 344198 541182 67815 86313 89910 5233 376
2016-2017493 228426 22567 003202 352185 50116 85112 8019 3723 429
2017-2018501 851431 47570 376202 299184 57317 72611 9288 4443 484
 
2017-2018
Østfold22 91620 3532 5639 6328 950682498371127
Akershus46 40339 6336 77019 24117 5251 7161 084796288
Oslo35 40029 4975 90312 75911 4511 308958714244
Hedmark30 64225 2515 39113 66812 1451 523654412242
Oppland24 95621 0753 88110 6829 6511 031538348190
Buskerud23 96720 5913 37610 2419 318923505379126
Vestfold16 78514 7312 0547 1146 61749738728899
Telemark19 44216 7002 7428 7087 930778448309139
Aust-Agder13 75712 0481 7095 8875 46742031822296
Vest-Agder18 73716 8921 8457 6727 212460452339113
Rogaland28 84026 2492 5919 8909 395495823633190
Hordaland35 05631 1583 89813 01512 205810892694198
Sogn og Fjordane15 26713 6251 6426 9686 45851027520075
Møre og Romsdal25 82522 9292 89610 2239 475748612464148
Trøndelag69 41658 12211 29427 84125 1052 7361 6501 093557
Sør-Trøndelag (-2017)000000000
Nord-Trøndelag (-2017)000000000
Nordland32 17827 4254 75312 77211 5841 188737470267
Troms - Romsa22 02518 5443 4819 5108 4901 020602412190
Finnmark - Finnmárku13 66711 0382 6295 8195 004815465287178
Svalbard2911841076350131028
Nordmenn bosatt i utlandet6 2815 4308515945415320119
Uoppgitt adresse000000000

Tabell 2 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper1
2017-2018
Betalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerMannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 16 årI altAv disse betalt jegeravgift
1Omfatter personer bosatt i Norge
I alt201 642183 98217 660911 8985 171
Under 20 år8 2356 9011 33454 156935
20-29 år28 57224 3214 25174 0812 027
30-39 år34 77931 0003 77991 9301 149
40-49 år43 67139 6084 063101 144699
50-59 år41 37138 3762 99511457280
60-69 år29 86928 8151 0541012277
70 år eller eldre15 14514 961184584

Tabell 3 
Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift

Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkningKvinnelige jegere i prosent av kvinnelig befolkning
2016-20172017-20182016-20172017-2018
Hele landet8,78,50,80,8
Østfold7,67,40,50,6
Akershus og Oslo5,65,60,60,6
Hedmark15,114,91,71,8
Oppland12,212,21,31,3
Buskerud8,38,10,80,8
Vestfold6,56,60,40,5
Telemark11,311,11,01,1
Aust-Agder11,711,50,80,9
Vest-Agder9,99,70,60,6
Rogaland5,15,00,30,3
Hordaland5,85,70,40,4
Sogn og Fjordane14,214,21,11,2
Møre og Romsdal8,68,60,70,7
Trøndelag0,013,30,01,5
Sør-Trøndelag (-2017)11,30,01,10,0
Nord-Trøndelag (-2017)18,20,02,00,0
Nordland11,611,41,11,2
Troms - Romsa12,712,21,51,5
Finnmark - Finnmárku16,815,52,92,7

Om statistikken

Statistikken gir svar på hvor mange menn og kvinner som er registrert i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret, og dermed har adgang til å jakte. Du finner også opplysninger om hvor mange av dem som har betalt jegeravgifta, og antall nye jegere som har tatt jegerprøva siste jaktår.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Jegerprøve

En obligatorisk prøve som alle personer over 16 år som ikke er registrert i Jegerregisteret tidligere, må bestå før det utøves jakt eller fangst.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jaktår

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Personens alder:-- < 20 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, > 70 år

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kjønn- og alderstabeller gis på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig

Aktualitet: Statistikken følger jaktåret (01.04 - 31.03). Tallene utgis første uke i april.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Registeret anonymiseres (krypteres) og langtidslagres.

Bakgrunn

Formål og historie

Jegerregisteret er et administrativt register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. Registeret eies av Miljødirektoratet. Det ble etablert i 1982 av daværende Direktoratet for naturforvaltning som også sto for driften av registeret fram til våren 1999 hvor det ble flyttet til Brønnøysundregistrene.

Brukere og bruksområder

Internt: Jegerregisteret danner grunnlag for småviltstatistikken.

Eksternt: Miljødirektoratet, Jegerregisteret i Brønnøysund, viltforvaltning, forskning og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Alle som betaler jegeravgift plikter å sende inn rapportskjema til småviltstatistikk etter endt jaktår.

Lovhjemmel

Viltloven

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på data fra Jegerregisteret. Registeret inneholder data om personer som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Det gis også oversikt over hvem av disse personene som har betalt jegeravgift og hvem som har bestått jegerprøven.

I tillegg til det norske registeret er det også et register over utenlandske statsborgere som er kvalifisert til å utøve jakt i Norge. Utenlanske statsborgere trenger ikke å avlegge jegerprøve dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales for å utøve jakt i Norge. Personer som har betalt jegeravgiften en av de tre siste årene får ved inngangen til et nytt jaktår tilsendt blankett for innbetaling av ny jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Jegerregisteret fra Brønnøysund.

Datainnsamling, editering og beregninger

Jegeravgiften blir betalt inn på konto til Viltfondet (Miljødirektoratet sin konto). Opplysninger om hvem som har betalt og dato for betaling blir deretter oppdatert daglig i basen til Jegerregisteret.

Det er daglige oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av personers fødselsnummer, adresse og bostedskommune på den delen av registeret som gjelder personer bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Nye personer som skal inn i registeret (bestått jegerprøven) blir påført fødselsnummer, adresse og bostedskommune.

Det blir også utført maskinelle kontroller hos SSB. Det kontrolleres om det er gyldig fødselsnummer, postnummer og/eller bostedskommune for personer som er bosatt i Norge.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Jegerregisteret er et administrativt register og det kan forekomme feilregistrering av innbetalt jegeravgift.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB