345333
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
345333
statistikk
2019-04-08T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Registrerte jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

14,5 %

kvinner i Jegerregisteret 2018/2019

Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
2018-20192018-2019Endring, prosent
Antall personerProsent2017-2018 - 2018-20192014-2015 - 2018-2019
Personer oppført i Jegerregisteret509 570100,01,57,7
Menn435 91985,51,05,6
Kvinner73 65114,54,722,1
Personer som løste jegeravgiftskort202 810100,00,31,8
Menn184 34090,9-0,10,1
Kvinner18 4709,14,221,9
Personer som besto jegerprøven12 828100,07,5-5,5
Menn8 99370,16,5-13,6
Kvinner3 83529,910,140,6

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
Registrerte personerBetalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
2010-2011438 618388 37050 248196 278182 52213 75611 9909 5332 457
2011-2012447 553394 90852 645198 467184 26414 20312 80510 1612 644
2012-2013455 861400 73655 125191 283177 37613 90712 3589 6002 758
2013-2014464 176406 62857 548194 679180 39814 28112 5589 8302 728
2014-2015473 092412 76860 324199 268184 11815 15013 57310 4083 165
2015-2016482 988419 64463 344198 541182 67815 86313 89910 5233 376
2016-2017493 228426 22567 003202 352185 50116 85112 8019 3723 429
2017-2018501 851431 47570 376202 299184 57317 72611 9288 4443 484
2018-2019509 570435 91973 651202 810184 34018 47012 8288 9933 835
 
2018-2019
Østfold23 31320 6152 6989 5868 880706575430145
Akershus47 24540 2137 03219 32017 5291 7911 164846318
Oslo35 96529 8716 09412 75211 4431 3091 028763265
Hedmark30 99625 3695 62713 75412 1791 575690412278
Oppland25 20121 1464 05510 7469 6221 124557338219
Buskerud24 35120 8103 54110 2319 290941576419157
Vestfold17 17315 0352 1387 0376 528509436332104
Telemark19 58516 7452 8408 4757 683792463319144
Aust-Agder13 86212 1031 7595 7355 31542026719671
Vest-Agder18 99717 0601 9377 6477 154493443321122
Rogaland29 30226 5862 7169 8909 357533846661185
Hordaland35 83231 6864 14613 35012 4968541 149899250
Sogn og Fjordane15 42613 6851 7416 9446 414530369252117
Møre og Romsdal25 65022 6612 98910 0479 284763560402158
Trøndelag70 41858 54311 87528 36925 4652 9041 7531 129624
Nordland32 69027 6675 02312 82511 5951 230874557317
Troms - Romsa22 41618 7603 6569 3428 2991 043603414189
Finnmark - Finnmárku13 93811 1802 7586 0345 157877427272155
Svalbard317199118796118231112
Nordmenn bosatt i utlandet6 3735 5058686265715524195
Uoppgitt adresse5204804021183110

Tabell 2 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper1
2018-2019
Betalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerMannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 16 årI altAv disse betalt jegeravgift
1Omfatter personer bosatt i Norge
I alt202 105183 70818 397812 7815 392
Under 20 år8 1276 7061 42154 5501 080
20-29 år28 33023 8884 44274 1951 993
30-39 år34 57630 6403 93682 0931 158
40-49 år42 75038 6674 083101 217717
50-59 år41 90138 7553 14611552345
60-69 år30 28829 1191 1691015689
70 år eller eldre16 13315 93320061810

Tabell 3 
Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift

Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkningKvinnelige jegere i prosent av kvinnelig befolkning
2017-20182018-20192017-20182018-2019
Hele landet8,58,50,80,9
Østfold7,47,40,60,6
Akershus og Oslo5,65,60,60,6
Hedmark14,914,91,81,9
Oppland12,212,21,31,4
Buskerud8,18,10,80,8
Vestfold6,66,50,50,5
Telemark11,110,81,11,1
Aust-Agder11,511,20,90,9
Vest-Agder9,79,60,60,7
Rogaland5,04,90,30,3
Hordaland5,75,90,40,4
Sogn og Fjordane14,214,11,21,2
Møre og Romsdal8,68,40,70,7
Trøndelag13,313,51,51,6
Nordland11,411,51,21,2
Troms - Romsa12,212,01,51,6
Finnmark - Finnmárku15,515,92,72,9

Om statistikken

Statistikken gir svar på hvor mange menn og kvinner som er registrert i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret, og dermed har adgang til å jakte. Du finner også opplysninger om hvor mange av dem som har betalt jegeravgifta, og antall nye jegere som har tatt jegerprøva siste jaktår.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Jegerprøve

En obligatorisk prøve som alle personer over 16 år som ikke er registrert i Jegerregisteret tidligere, må bestå før det utøves jakt eller fangst.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jaktår

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Personens alder:-- < 20 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, > 70 år

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kjønn- og alderstabeller gis på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig

Aktualitet: Statistikken følger jaktåret (01.04 - 31.03). Tallene utgis første uke i april.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Registeret anonymiseres (krypteres) og langtidslagres.

Bakgrunn

Formål og historie

Jegerregisteret er et administrativt register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. Registeret eies av Miljødirektoratet. Det ble etablert i 1982 av daværende Direktoratet for naturforvaltning som også sto for driften av registeret fram til våren 1999 hvor det ble flyttet til Brønnøysundregistrene.

Brukere og bruksområder

Internt: Jegerregisteret danner grunnlag for småviltstatistikken.

Eksternt: Miljødirektoratet, Jegerregisteret i Brønnøysund, viltforvaltning, forskning og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Alle som betaler jegeravgift plikter å sende inn rapportskjema til småviltstatistikk etter endt jaktår.

Lovhjemmel

Viltloven

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på data fra Jegerregisteret. Registeret inneholder data om personer som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Det gis også oversikt over hvem av disse personene som har betalt jegeravgift og hvem som har bestått jegerprøven.

I tillegg til det norske registeret er det også et register over utenlandske statsborgere som er kvalifisert til å utøve jakt i Norge. Utenlanske statsborgere trenger ikke å avlegge jegerprøve dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales for å utøve jakt i Norge. Personer som har betalt jegeravgiften en av de tre siste årene får ved inngangen til et nytt jaktår tilsendt blankett for innbetaling av ny jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Jegerregisteret fra Brønnøysund.

Datainnsamling, editering og beregninger

Jegeravgiften blir betalt inn på konto til Viltfondet (Miljødirektoratet sin konto). Opplysninger om hvem som har betalt og dato for betaling blir deretter oppdatert daglig i basen til Jegerregisteret.

Det er daglige oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av personers fødselsnummer, adresse og bostedskommune på den delen av registeret som gjelder personer bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Nye personer som skal inn i registeret (bestått jegerprøven) blir påført fødselsnummer, adresse og bostedskommune.

Det blir også utført maskinelle kontroller hos SSB. Det kontrolleres om det er gyldig fødselsnummer, postnummer og/eller bostedskommune for personer som er bosatt i Norge.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Jegerregisteret er et administrativt register og det kan forekomme feilregistrering av innbetalt jegeravgift.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB