382784
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
382784
statistikk
2020-04-01T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Registrerte jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

14,8 %

kvinner i Jegerregisteret 2019/2020

Norske menn og kvinner oppført i Jegerregisteret
2019-20202019-2020Endring, prosent
Antall personerProsent2018-2019 - 2019-20202015-2016 - 2019-2020
Personer oppført i Jegerregisteret516 108100,01,36,9
Menn439 68785,20,94,8
Kvinner76 42114,83,820,6
Personer som løste jegeravgiftskort188 450100,0-7,1-5,1
Menn171 23690,9-7,1-6,3
Kvinner17 2149,1-6,88,5
Personer som besto jegerprøven11 728100,0-8,6-15,6
Menn8 29470,7-7,8-21,2
Kvinner3 43429,3-10,58,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på bostedsfylke
Registrerte personerBetalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
2011-2012447 553394 90852 645198 467184 26414 20312 80510 1612 644
2012-2013455 861400 73655 125191 283177 37613 90712 3589 6002 758
2013-2014464 176406 62857 548194 679180 39814 28112 5589 8302 728
2014-2015473 092412 76860 324199 268184 11815 15013 57310 4083 165
2015-2016482 988419 64463 344198 541182 67815 86313 89910 5233 376
2016-2017493 228426 22567 003202 352185 50116 85112 8019 3723 429
2017-2018501 851431 47570 376202 299184 57317 72611 9288 4443 484
2018-2019509 570435 91973 651202 810184 34018 47012 8288 9933 835
2019-2020516 108439 68776 421188 450171 23617 21411 7288 2943 434
 
2019-2020
Viken98 42984 35614 07336 84233 6523 19034 2321 613580
Oslo36 70930 3976 31211 15810 0291 129995734261
Innlandet54 79845 0439 75522 40719 8512 5561 163722441
Vestfold og Telemark36 72531 6525 07314 38713 1991 188784568216
Agder33 29429 4413 85312 59911 726873656478178
Rogaland29 70526 9082 7978 8758 404471752618134
Vestland51 76545 6276 13819 07217 7441 3281 341999342
Møre og Romsdal25 86822 7463 1229 4348 721713507367140
Trøndelag - Trööndelage71 75659 32912 42727 03124 2042 8271 7601 146614
Nordland32 96527 8015 16412 06410 8791 185741524217
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku36 83330 1756 65813 96212 2721 690767484283
Svalbard29718910850446000
Nordmenn bosatt i utlandet6 4745 5788965214784322166
Uoppgitt adresse4844434119190000

Tabell 2 
Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper1
2019-2020
Betalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerI altAv disse betalt jegeravgift
1Omfatter personer bosatt i Norge
I alt187 879170 71417 16511 7064 783
Under 20 år7 4866 1541 3324 139851
20-29 år26 11121 9104 2013 8651 801
30-39 år31 36927 7523 6171 8811 043
40-49 år38 01134 3693 6421 098639
50-59 år39 98936 9443 045549339
60-69 år28 81927 6951 124162103
70 år eller eldre16 09415 890204127

Tabell 3 
Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift

Andelen av menn og kvinner 16 år og eldre som betalte jegeravgift
Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkningKvinnelige jegere i prosent av kvinneliglig befolkning
2019-20202019-2020
Hele landet8,20,8
Viken6,70,6
Oslo3,70,4
Innlandet13,61,7
Vestfold og Telemark8,20,7
Agder10,10,8
Rogaland4,70,3
Vestland7,30,6
Møre og Romsdal8,40,7
Trøndelag - Trööndelage13,31,6
Nordland11,51,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku12,71,8

Om statistikken

Statistikken gir svar på hvor mange menn og kvinner som er registrert i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret, og dermed har adgang til å jakte. Du finner også opplysninger om hvor mange av dem som har betalt jegeravgifta, og antall nye jegere som har tatt jegerprøva siste jaktår.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Jegerprøve

En obligatorisk prøve som alle personer over 16 år som ikke er registrert i Jegerregisteret tidligere, må bestå før det utøves jakt eller fangst.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jaktår

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Personens alder:-- < 20 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, > 70 år

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kjønn- og alderstabeller gis på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig

Aktualitet: Statistikken følger jaktåret (01.04 - 31.03). Tallene utgis første uke i april.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Registeret anonymiseres (krypteres) og langtidslagres.

Bakgrunn

Formål og historie

Jegerregisteret er et administrativt register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. Registeret eies av Miljødirektoratet. Det ble etablert i 1982 av daværende Direktoratet for naturforvaltning som også sto for driften av registeret fram til våren 1999 hvor det ble flyttet til Brønnøysundregistrene.

Brukere og bruksområder

Internt: Jegerregisteret danner grunnlag for småviltstatistikken.

Eksternt: Miljødirektoratet, Jegerregisteret i Brønnøysund, viltforvaltning, forskning og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Alle som betaler jegeravgift plikter å sende inn rapportskjema til småviltstatistikk etter endt jaktår.

Lovhjemmel

Viltloven

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på data fra Jegerregisteret. Registeret inneholder data om personer som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Det gis også oversikt over hvem av disse personene som har betalt jegeravgift og hvem som har bestått jegerprøven.

I tillegg til det norske registeret er det også et register over utenlandske statsborgere som er kvalifisert til å utøve jakt i Norge. Utenlanske statsborgere trenger ikke å avlegge jegerprøve dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales for å utøve jakt i Norge. Personer som har betalt jegeravgiften en av de tre siste årene får ved inngangen til et nytt jaktår tilsendt blankett for innbetaling av ny jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Jegerregisteret fra Brønnøysund.

Datainnsamling, editering og beregninger

Jegeravgiften blir betalt inn på konto til Viltfondet (Miljødirektoratet sin konto). Opplysninger om hvem som har betalt og dato for betaling blir deretter oppdatert daglig i basen til Jegerregisteret.

Det er daglige oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av personers fødselsnummer, adresse og bostedskommune på den delen av registeret som gjelder personer bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Nye personer som skal inn i registeret (bestått jegerprøven) blir påført fødselsnummer, adresse og bostedskommune.

Det blir også utført maskinelle kontroller hos SSB. Det kontrolleres om det er gyldig fødselsnummer, postnummer og/eller bostedskommune for personer som er bosatt i Norge.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Jegerregisteret er et administrativt register og det kan forekomme feilregistrering av innbetalt jegeravgift.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB