353935
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/aar
353935
statistikk
2019-06-28T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortavg, Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, elg, hjort, villrein, rådyr, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjaktJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

14 113

hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt i jaktåret 2018/2019

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
AntallEndring i prosent
2018-20192017-2018 - 2018-20192014-2015 - 2018-2019
I alt14 113-17,161,3
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy978-20,92,5
Påkjørt av tog526-53,78,5
Omkommet av andre årsaker1 839-2,337,4
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy970-16,531,3
Påkjørt av tog689,761,9
Omkommet av andre årsaker1 47114,0187,3
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy0.-100,0
Påkjørt av tog10,0.
Omkommet av andre årsaker109-93,0445,0
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy5 968-3,856,7
Påkjørt av tog266-32,5107,8
Omkommet av andre årsaker1 917-8,2165,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak
Registrert avgang av hjortevilt
Dyr i altElgHjortVillreinRådyr
2014-20158 7502 7771 293224 658
2015-20168 9412 6031 087965 155
2016-201710 8272 8171 4594116 140
2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
2018-201914 1133 3432 5091108 151
Skadefelling
2014-201534141109
2015-201667249034
2016-20171302063047
2017-20181415844039
2018-20191273451042
Felt i nødverge
2014-20151651001
2015-20161514100
2016-20171615100
2017-2018812322036
2018-2019681313042
Felt ulovlig
2014-2015391116111
2015-201633111804
2016-2017431414015
2017-2018451420110
2018-2019461022113
Påkjørt av motorkjøretøy
2014-20155 50395473923 808
2015-20165 67187160904 191
2016-20176 64888083224 934
2017-20188 6031 2371 16106 205
2018-20197 91697897005 968
Påkjørt av tog
2014-2015655485420128
2015-2016627484301112
2016-2017671474410156
2017-20181 5941 137621394
2018-2019861526681266
Omkommet av andre årsaker
2014-20152 4891 30247419694
2015-20162 4891 20341195780
2016-20173 2701 420500409941
2017-20186 5551 7871 2041 5612 003
2018-20195 0951 7821 3851081 820

Tabell 2 
Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke

Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av motorkjøretøy eller tog, etter fylke
I altElgHjortVillreinRådyr
2006-20076 2661 97173763 552
2007-20087 0062 094873104 029
2008-20097 4872 37380864 300
2009-20107 2792 16874134 367
2010-20117 0302 23773224 059
2011-20125 7641 66874143 351
2012-20136 4131 72468424 003
2013-20145 8891 35874343 784
2014-20156 1581 43978123 936
2015-20166 2981 35563914 303
2016-20177 3191 35487325 090
2017-201810 1972 3741 22316 599
2018-20198 7771 5041 03816 234
Fylke
Østfold7152770681
Akershus8068260718
Oslo4230039
Hedmark1 3913422011 028
Oppland563148310384
Buskerud50695190392
Vestfold332710324
Telemark44546160383
Aust-Agder3083680264
Vest-Agder1931260175
Rogaland1902320156
Hordaland2372217018
Sogn og Fjordane252025002
Møre og Romsdal81673010508
Trøndelag1 4153171200978
Nordland47430040170
Troms - Romsa5853005
Finnmark - Finnmárku3425009

Tabell 3 
Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak

Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak
I altElgHjortVillreinRådyr
2006-20078 8753 1331 201594 482
2007-20089 5293 2271 490654 747
2008-200910 1553 6481 289345 184
2009-201010 6363 5571 529265 524
2010-201110 6043 7651 684225 133
2011-20128 3592 9581 343284 030
2012-20139 1042 9691 160534 922
2013-20148 4522 6741 166574 555
2014-20158 7502 7771 293224 658
2015-20168 9412 6031 087965 155
2016-201710 8272 8171 4594116 140
2017-201817 0194 2562 5131 5638 687
2018-201914 1133 3432 5091108 151
2018-2019
Østfold97597110867
Akershus1 14315290982
Oslo7690067
Hedmark1 87051324151 318
Oppland1 0063588710551
Buskerud7921834541523
Vestfold4433310409
Telemark7141544721492
Aust-Agder46294103355
Vest-Agder2643890217
Rogaland3288680252
Hordaland60110552336
Sogn og Fjordane8181794176
Møre og Romsdal1 182315600591
Trøndelag2 32482027701 227
Nordland931674150242
Troms - Romsa133126007
Finnmark - Finnmárku5142009
 
Årsak
 
Skadefelling
Felt i nødverge681313042
Felt ulovlig461022113
Påkjørt av motorkjøretøy7 91697897005 968
Påkjørt av tog861526681266
Omkommet av andre årsaker5 0951 7821 3851081 820

Om statistikken

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt. 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.

Jaktår
Ett jaktår går fra og med 1. april til 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Registrert avgang av vilt utenom ordinær jakt

Klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfil med grunndata langtidslagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på kommunenivå om avgangen av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er gitt statistikk tilbake til jaktåret 1965/66. Fram til 1951 var avgangen utenom ordinær jakt inkludert i den ordinære fellingsstatistikken.

Brukere og bruksområder

Statistikken er laget på oppdrag for Miljødepartementet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av hjorteviltet. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, aviser og jegere er en annen viktig brukergruppe.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over registrert avgang av store rovdyr og rovfugler.

Lovhjemmel

Annen lovhjemmel og statistikkloven § 2-1

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning eller politi. I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunal viltforvaltning.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen i perioden 2004/2005-2006/2007 skjedde via Statistisk sentralbyrås Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) på Internett.

Fra og med jaktåret 2007/2008 skjer datainnsamlingen via Hjorteviltregisteret. Alle kommuner som legger inn data i Hjorteviltregisteret, kan på en enklel måte generere rapport til SSB. Kommuner som ikke bruker Hjorteviltregisteret, sender inn papirskjema. Manglende rapportering følges opp med telefoner.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale viltforvaltning kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Antall drept vilt blir summert opp og fordelt på kommune.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble oppgavene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder.

På grunn av tett oppfølging overfor rapporteringsansvarlig i kommunene, får en med resultater fra bortimot alle kommunene.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB