Landbrukstellinger

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2

Utenlandsk arbeidshjelp er viktig i hagebruksnæringen

Tall fra Landbrukstelling 2020 viser at det ble utført 3,3 årsverk per jordbruksbedrift som drev hagebruk i fjor. Næringen har en høy andel utenlandsk arbeidskraft fra Øst-Europa.

Bare enheter med storfeproduksjon som har økt innen jordbruket siste tiår

Antall jordbruksbedrifter har falt med 17 prosent de siste ti årene. Det er kun for kjøttproduksjon på storfe hvor det har blitt flere bedrifter i tiårsperioden.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet landbrukstellinger.

faktasider