Det ble gitt fellingstillatelse for 51 ulver, og av disse ble 21 skutt under viser statistikken over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 12 ulver felt som skadedyr i 2021/22.

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

¹ I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold i 1999/2000.

Flere bjørner ble felt

I jaktåret 2021/22 ble det registrert en total avgang på 13 bjørner, 3 flere enn foregående jaktår. Det ble gitt fellingstillatelse på 9 bjørner, men ingen ble felt under lisensjakta. Derimot ble 12 bjørner felt under og 1 dyr ble felt i nødverge.

Flere fellingstillatelser på jerv

Det ble felt til sammen 102 jerver i jaktåret 2021/22. 60 ble felt under lisensfelling, som er om lag det samme som året før. 42 dyr ble felt under skadefelling. I alt var det gitt tillatelse til å felle 153 jerver under lisensjakta i jaktåret 2021/22. Det er en økning på 10 dyr fra jaktåret 2020/21.

Kvotejakt på gaupe

Det ble registrert en avgang på 78 gauper i 2021/22. Under 2021/22 ble det skutt 62 av 74 tillatt felte gauper. Det er 2 mer enn foregående jaktår. I tillegg ble 8 gauper skutt under skadefelling, 4 ble påkjørt av bil og tog, mens 4 omkom av andre årsaker.