Artiklar om sjøfiske etter laks og sjøaure

Artiklar, analysar og publikasjonar

2021

Artikkel / 25. november 2021

72 tonn pukkellaks fanga

Det blei fiska 38 900 pukkellaks på til saman 72 tonn i norske fjordar i den ordinære sesongen i 2021. Det er nær sju gonger meir enn i 2019.