8 000 arbeider med fiskeoppdrett

Publisert:

I 2016 arbeidet snaut 7 850 personer med oppdrett av fisk og skalldyr. Det er 14 prosent flere enn året før.

Endelige tall for statistikken Akvakultur viser at sysselsettingen var størst i produksjon av laks og ørret i 2016, med i overkant av 7 270 ansatte. 430 personer arbeidet med produksjon av andre fiskeslag, og 150 arbeidet i skalldyrproduksjonen.

Figur 1. Oppdrett av fisk og skalldyr. Antall personer i arbeid, fordelt på produksjon

Skalldyr Andre fiskeslag Laks og ørret
2007 485 522 3737
2008 352 570 3919
2009 285 551 4238
2010 195 401 4932
2011 192 378 5316
2012 183 285 5426
2013 171 264 5565
2014 237 292 5759
2015 180 348 6352
2016 148 427 7273

17 prosent kvinner

Andelen kvinner som arbeider med produksjon av laks og ørret har holdt seg stabil de senere årene, og i 2016 arbeidet 1 210 kvinner i denne produksjonen. I alt 7 270 personer var sysselsatte i produksjon av laks og ørret. Det er en økning på 14 prosent fra 2015, og mer enn en dobling på de siste 10 årene.

Mer enn én femtedel arbeider i Hordaland

Fylket med flest sysselsatte i oppdrettsnæringen var Hordaland, med over 1 730 personer i 2016. Dette er 7 prosent flere enn året før. 1 610 arbeidet med produksjon av laks og ørret, og av disse var 1 300 menn og 310 kvinner.

Figur 2. Oppdrett av laks og ørret. Antall personer i arbeid, fordelt på fylker. 2016

Personer
Øvrige fylker 97
Rogaland 444
Sogn og Fjordane 520
Nord-Trøndelag 555
Sør-Trøndelag 658
Finnmark Finnmárku 666
Troms Romsa 722
Møre og Romsdal 819
Nordland 1181
Hordaland 1611

Rekordhøy salgsverdi

Det ble solgt 1,33 millioner tonn fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi av 64 milliarder kroner i 2016. De endelige tallene for 2016 viser små endringer sammenlignet med de foreløpige tallene, som ble publisert i juni 2017.

Faktaside

Kontakt