Kultur og fritid

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2
Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

Rapporten Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn er basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk, og er et tillegg til Norsk kulturbarometer 2021 som ble publisert 24. mai 2022.

Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021

Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet innvandring og innvandrere; kultur og fritid.