Inntekt og forbruk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

Barna som vokser opp i lavinntekt

I alt 2,1 prosent av barna som var under 10 år i 2010 tilhørte lavinntektsgruppen helt fram til 2019, og hadde dermed store deler av oppveksten i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn opplevde dette langt oftere enn andre barn, noe som i stor grad skyldes mindre yrkesaktivitet blant foreldrene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet innvandring og innvandrere; inntekt og forbruk.