30 prosent av innvandrerne har flyktningbakgrunn

Publisert:

Ved inngangen til 2017 var det 217 200 personer med flyktningbakgrunn i Norge. De utgjorde 30 prosent av alle innvandrerne i Norge og 4 prosent av landets folketall.

I løpet av 2016 økte antall bosatte personer i Norge som har flyktningbakgrunn, med 17 800 personer. Personer med flyktningbakgrunn fra Syria har hatt den sterkeste tilveksten i løpet av 2016. Per 1. januar 2017 var det registrert 19 900 syrerne mot 9 100 året før. Den store flyktningstrømmen til Europa høsten 2015 har gjort denne flyktninggruppen til den tredje største gruppen i Norge, og fortsatt er det en del syriske asylsøkere som venter på bosetting. Samlet er det fremdeles flest med flyktningbakgrunn fra Somalia, i alt 27 600 personer, etterfulgt av Irakere med 20 800 bosatte. Eritreere er fjerde største gruppen med 19 300 personer.

Figur 1.  Personer med flyktningbakgrunn, etter landbakgrunn. 1. januar

2000 2005 2010 2017
Somalia 6098 11534 17665 27624
Irak 6524 14335 19768 20818
Syria 346 724 1139 19943
Eritrea 356 1321 4460 19250
Afghanistan 617 4715 8912 15538
Iran 8260 10628 12067 14707
Bosnia-Hercegovina 11352 12073 12166 11717
Vietnam 10422 10577 11609 11305

Tre av fire er primærflyktninger

160 000 personer har selv fått status som primærflyktning. 57 200 personer har kommet gjennom familieinnvandring til en primærflyktning.

Av de 160 000 som selv er primærflyktninger, er 108 400 asylsøkere som har fått positivt vedtak på sin søknad eller har fått opphold på humanitært grunnlag, 33 300 er overføringsflyktninger, mens rundt 18 300 har kommet på annet eller uspesifisert grunnlag. Litt over halvparten i denne gruppen er personer fra Bosnia-Hercegovina som ble gitt kollektiv beskyttelse tidlig på 1990- tallet.

Andelen familieinnvandrere varierer sterkt med landbakgrunn

Av de familieinnvandrede til flyktninger har 71 prosent kommet gjennom familiegjenforening, mens resten har kommet for å stifte ny familie gjennom ekteskap. Andelen familieinnvandrere til flyktningene varier etter hvor de kommer fra.

Blant de store gruppene med flyktningbakgrunn er det Somalia og Sri Lanka som skiller seg ut med store andeler familietilknyttede, over 40 prosent. Irak har også en betydelig andel på rundt 36 prosent som kommer gjennom familieinnvandring.

Minst andel familietilknyttede finner vi blant bosniere og syrere. Bosniere er en flyktninggruppe som har ført til svært lite familieinnvandring. Kun 10 prosent i denne gruppen har innvandret som familietilknyttede til en flyktning. Denne beskjedne andelen skyldes primært at bosniere i stor grad kom som familier. Familieinnvandringen fra Syria er på et lavt nivå siden de fleste flyktningene er nyankomne. Det tar tid før de eventuelt får familien til seg.

 

Kontakt