Arbeid og lønn

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

Denne rapporten kartlegger omfanget av yrkesdeltaking og utenforskap i arbeidsmarkedet blant ulike grupper av innvandrere og undersøker hva som bidrar til lavere versus høyere yrkesdeltakelse.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet Innvandring og innvandrere, arbeid og lønn.