Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fysioterapeuters inntekter og kostnader

  Notater 2020/15

  Det var i alt 4 051 fysioterapeuter som var registrert med en eller flere refusjoner i Kontroll og utbetaling av helserefusjone (KUHR) i løpet av 2018.

  Publikasjon
 • Psykologspesialisters inntekter og kostnader

  Notater 2020/13

  Dette notatet gir en oversikt over inntekter og kostnader til psykologspesialister med driftsavtale med et regionalt helseforetak.

  Publikasjon
 • Fastlegers inntekter og kostnader i 2018

  Notater 2020/14

  Dette notatet gir en oversikt over fastlegers inntekter og utgifter. Hovedformålet er å gi et tallgrunnlag som kan være til hjelp i forhandlingene om fastlegers økonomiske vilkår mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen.

  Publikasjon
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 1,8 prosent i februar, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper.

  Artikkel
 • Studenter risikerer å miste arbeidsinntekter

  Mange studenter i Norge jobber ved siden av studiene, og under «korona-krisen» kan flere stå i fare for å miste viktige arbeidsinntekter. Spesielt blant internasjonale studenter utgjør jobbinntekter en stor andel av de totale inntektene.

  Artikkel
 • Sportsbutikker bidro til økning i detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,0 prosent fra januar til februar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020.

  Artikkel
 • Strømpriser preget KPI i februar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra februar 2019 til februar 2020, mot 1,8 prosent i januar. KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2020 gikk KPI ned 0,1 prosent, mens KPI-JAE steg 0,5 prosent.

  Artikkel
 • Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,3 prosent i 2018, mot 10,7 prosent året før. Andelen barn i lavinntektshushold er størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom ...

  Artikkel
 • Liten økning i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2,1 prosent fra november til desember.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt 0,4 prosent i januar, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes hovedsakelig sterkt fall i elektrisitetsforbruket.

  Artikkel
 • Studentene tjener mindre - studerer de mer?

  Mer penger i studiestøtte har opprettholdt studentenes kjøpekraft, selv om inntektene deres fra jobb ved siden av studiene har falt. En økt stipendandel antyder også at studentene i større grad enn før står på eksamen.

  Artikkel
 • Mer bærekraftige matvaner på landet

  Hva folk spiser, er avhengig av hvor de bor, og hvor mye penger de har. I Sudan spiser folk på landet ofte sunnere og mer bærekraftige matvarer enn de mer velstående innbyggerne som fører et mer moderne liv i byen.

  Artikkel
 • Prisoppgang på matvarer

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,8 prosent fra januar 2019 til januar 2020, mens KPI-JAE økte 2,9 prosent i samme periode. Fra desember 2019 til januar 2020 var KPI uendret, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Svakt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum falt 2,3 prosent i desember 2019, etter en oppgang i november, viser sesongjusterte tall. Sett under ett, falt varekonsumet 0,7 prosent i 4. kvartal.

  Artikkel
 • Detaljhandelen falt i desember

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 2,0 prosent fra november til desember 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,0 prosent fra oktober til november.

  Artikkel