266111
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar-forelopige
266111
Flere mottok mer i dagpenger
statistikk
2016-05-31T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false
Skattestatistikk for privatpersoner. Ifølge foreløpige tall økte lønn og honorarer til personer bosat i Norge med 3,3 prosent, til 1 162 milliarder kroner i 2015.

Skatt for personer2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere mottok mer i dagpenger

Foreløpige tall fra ligningen viser at 177 000 personer mottok 13,3 milliarder kroner i dagpenger i 2015. Dette er 2 milliarder kroner, eller 17,3 prosent, mer enn året før. Drøyt 2,9 milioner personer fikk samme år lønn eller honorarer: 400 000 kroner utbetalt i gjennomsnitt.

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Mill.kr1
201520142014 - 2015
Endring i prosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Lønn og honorarer1 162 1221 125 4003,3
Dagpenger13 33011 36517,3
Arbeidsavklaringspenger33 98234 482-1,5
Alderspensjon fra folketrygden182 698171 6166,5
Alderspensjon, personer i alderen 62-66 år16 09314 40311,7

I gjennomsnitt utgjorde dagpengene 75 000 kroner for mottakere bosatt i Norge i 2015. Dette er 4,9 prosent mer enn året før. I 2014 var det i underkant av 159 000 personer som mottok dagpenger i Norge.

Lønn og honorarer økte med 3,3 prosent

Vel 3 140 000 personer fikk utbetalt lønn og honorarer i Norge i 2015. Av disse var drøyt 2,9 milllioner over 17 år og registrert som bosatt her til lands. De bosatte i Norge mottok 1 162 milliarder kroner av de totale utbetalingene av lønn og honorarer. Dette er en økning på 3,3 prosent fra 2014. De som mottok lønn og honorarer, fikk i snitt 400 000 kroner. Det er 2,4 prosent mer enn foregående år.

Ny ordning for uføretrygd

Fra 1. januar 2015 ble det innført nytt uføreregelverk, og uførepensjon ble omregnet til uføretrygd. Uføretrygd skattlegges som lønnsinntekt. I 2015 mottok 327 000 bosatte personer uføretrygd. Det tilsvarende antallet som mottok uførepensjon fra folketrygden i 2014, var 324 000 personer. I 2015 ble det utbetalt i gjennomsnitt 227 000 kroner til mottakere av uføretrygd. Nær 198 000 personer mottok arbeidsavklaringspenger i 2015, om lag 10 000 færre enn året før. I gjennomsnitt mottok disse 172 000 kroner i arbeidsavklaringspenger i 2015.

6,5 prosent økning i alderspensjonen

Personer bosatt i Norge mottok nær 183 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2015. Dette er vel 11 milliarder, eller 6,5 prosent, mer enn året før. 825 000 personer bosatt i Norge mottok alderspensjon fra folketrygden i 2015, som er nær 30 000 flere enn i 2014. I tillegg var det 72 000 ikke-bosatte personer med et ligningsforhold til Norge som mottok til sammen 7 milliarder kroner i alderspensjon. Dette er personer som er bosatt i utlandet samt personer som døde i løpet av året. 

Av de 825 000 personene som mottok alderspensjon i 2015, var 89 000 i aldersgruppen 62-66 år. Disse mottok til sammen vel 16 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2015 – i gjennomsnitt 181 000 kroner. Fra og med inntektsåret 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år, forutsatt at man har opptjent en pensjon som minst tilsvarer minstepensjonsnivå i folketrygden det året man fyller 67 år. Antall personer som tar ut alderspensjon i denne aldersgruppen, har økt fra 35 000 i 2011 til 89 000 i 2015.

Hvor er tallene hentet?Åpne og lesLukk

Statistikken viser skattepliktig lønn og andre ytelser fra arbeidsgiver som er grunnlag for den personlige selvangivelsen. Opplysningene er hentet fra skatteetatens forhåndsutfylte opplysninger i den personlige selvangivelsen for inntektsåret 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB