217259
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar-forelopige
217259
Lønn og honorarer økte med 4,1 prosent
statistikk
2015-03-26T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false
Skattestatistikk for privatpersoner. Foreløpige ligningstall viser at lønn og honorarer økte med 4,1 prosent til 1 155 milliarder kroner fra 2013 til 2014.

Skatt for personer2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønn og honorarer økte med 4,1 prosent

Foreløpige tall fra ligningen viser at arbeidsgivere utbetalte i alt 1 155 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2014. Dette er 45 milliarder kroner eller 4,1 prosent mer enn året før.

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Mill.kr1
201420132013 - 2014
Endring i prosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Lønn og honorarer1 124 4581 080 0884,1
Dagpenger11 36610 09312,6
Arbeidsavklaringspenger34 48135 386-2,6
Alderspensjon fra folketrygden171 616157 4259,0
Alderspensjon, personer i alderen 62-66 år14 40312 01719,9
Uførepensjon fra folketrygden61 72259 2924,1

Av de 3 100 000 personene som fikk utbetalt lønn og honorarer i 2014, var i underkant av 2 879 000 personer registrert som bosatt i Norge og i alderen 17 år og eldre. De bosatte i Norge mottok 1 125 milliarder kroner av de totale utbetalingene av lønn og honorarer.

9 prosent økning i alderspensjon

Personer bosatt i Norge mottok nær 172 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2014. Dette er vel 14 milliarder eller 9 prosent mer enn året før. 795 000 personer bosatt i Norge mottok alderspensjon fra folketrygden dette året. Dette er vel 35 000 flere enn året før. I tillegg var det 72 000 ikke-bosatte personer med et ligningsforhold til Norge som mottok til sammen 6,8 milliarder kroner i alderspensjon. Dette er blant annet nordmenn og utlendinger bosatt i utlandet samt personer som døde i løpet av året.

81 000 personer i alderen 62 til 66 år mottok vel 14 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2014 – i gjennomsnitt 177 000 kroner. Fra og med inntektsåret 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år, forutsatt at man har opptjent en pensjon som minst tilsvarer minstepensjonsnivå i folketrygden det året man fyller 67 år. Antall personer som tar ut alderspensjon i denne aldersgruppen, har økt fra 35 000 i 2011 til 81 000 i 2014.

Arbeidsavklaringspenger og dagpenger

Samtidig som det var flere som mottok lønn i 2014 enn i 2013, var det også flere som mottok dagpenger. 164 000 personer mottok i gjennomsnitt 71 000 kroner i dagpenger i 2014 – 6 000 flere enn året før. Nær 210 000 personer mottok arbeidsavklaringspenger, noe som er om lag 1 000 færre enn året før. I gjennomsnitt mottok disse 166 000 kroner i arbeidsavklaringspenger dette året.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Antall mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor økte med over 30 prosent fra 2013 til 2014. Til sammen 39 000 personer mottok i snitt 49 000 kroner fra privat avtalefestet pensjon. Nye mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor får nå pensjonen gjennom den «nye» ordningen for privat avtalefestet pensjon. Denne er blitt endret til et livsvarig tillegg til alderspensjon.

Mottakere av avtalefestet pensjon fra offentlig sektor omfatter også dem som fremdeles mottar avtalefestet pensjon fra privat sektor gjennom den «gamle» ordningen - i dette statistikkgrunnlaget. Ordningen blir avviklet i 2015. Ettersom det blir stadig færre som omfattes av den «gamle» ordningen for privat avtalefestet pensjon, reduseres antallet i ordningen år for år. Antall bosatte i Norge som mottok avtalefestet pensjon fra offentlig sektor inklusive privat avtalefestet pensjon etter «gammel» ordning, utgjorde til sammen 42 000 personer i 2014. Dette er 7 300 færre personer enn året før. Utbetalingene etter denne ordningen falt med 1,5 milliarder til 7,5 milliarder kroner.

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken viser skattepliktig lønn og andre ytelser fra arbeidsgiver som er grunnlag for den personlige selvangivelsen. Opplysningene er hentet fra Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister for inntektsåret 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB