92889
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar-forelopige
92889
1 000 milliarder i lønnsinntekter
statistikk
2013-03-21T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 000 milliarder i lønnsinntekter

Drøye 2,8 millioner bosatte personer mottok til sammen 1 022 milliarder kroner i lønnsinntekter, viser foreløpige tall for 2012. Dette er en økning i utbetalingene på 57 milliarder kroner, eller 5,9 prosent, fra året før.

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Mill. kr
20122011Endring i prosent
2011 - 2012
Lønn og honorarer1 021 665964 3825,9
Dagpenger9 75910 676-8,6
Arbeidsavklaringspenger35 12135 177-0,2
Alderspensjon fra folketrygden143 799129 27111,2
Alderspensjon, personer i alderen 62-66 år9 2714 509105,6
Uførepensjon fra folketrygden57 98854 6416,1

Gjennomsnittlig skattepliktige lønnsinntekter utgjorde 363 800 kroner i 2012. Dette er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med i 2011. Det var nær 34 000 flere personer som mottok lønn og honorarer i 2012, sammenlignet med året før.

Færre med arbeidsavklaringspenger og dagpenger

Mens stadig flere mottar lønnsinntekter, er det en nedgang i antall personer som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger. I alt 215 000 personer mottok arbeidsavklaringspenger i 2012. Dette er omlag 5 000 færre enn året før. Sum arbeidsavklaringspenger utgjorde 35 milliarder kroner i 2012, dette er tilnærmet det samme beløpet som i 2011.

I samme periode ble utbetaling av dagpenger ved arbeidsledighet redusert med 0,9 milliarder kroner. Det var vel 19 000 færre som mottok dagpenger i 2012 sammenlignet med året før.

Flere mottok alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden utgjorde 144 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på drøyt 14 milliarder kroner, eller 11,2 prosent, fra året før. I alt 722 000 personer mottok alderspensjon i 2012, dette er nær 40 000 flere enn året før. I aldersgruppen 62-66 år var det 57 000 personer som samlet mottok 9 milliarder kroner i alderspensjon i 2012.

Om statistikkgrunnlaget Åpne og lesLukk

Statistikken viser skattepliktig lønn og andre ytelser fra arbeidsgiver som er grunnlag for den personlige selvangivelsen. Opplysningene er hentet fra Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister for inntektsåret 2012, og omfatter bosatte personer som er 17 år og eldre.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB