Metoder og dokumentasjon for inntekt og forbruk

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 3. november 2021

Fordelingseffekter av offentlige tjenester i EU- og EØS-landene

Dette notatet dokumenterer resultater fra en analyse av fordelingseffekter av offentlige tjenester. Analysene er basert på inntektsbegrepet utvidet inntekt, som er lik inntekt etter skatt pluss verdien av de offentlige tjenestene som husholdene mottar.