Forbruk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
Compensated discrete choice and the Slutsky equation

Tradisjonell mikroøkonomisk teori for konsumenters adferd forutsetter at varene som etterspørres er uendelig delbare. Med dette menes at konsumentene kan etterspørre et hvilket som helst kvantum av en vare.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet forbruk.